logo Gemeente Meierijstad

Donderdag 28 november wordt in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode een beeldvormende avond gehouden. Vanaf 19.30 uur zullen de raadspartijen bijeenkomen om over de onderstaande onderwerpen te spreken.

Op het programma staan de volgende onderwerpen:

Cultuurkade

Wat doet de Cultuurkade? Wat houdt cultuur- en erfgoedonderwijs in? Waar liggen accenten? Hoe is de samenwerking met andere (onderwijs)organisaties?

Proces economische visie

Waar zetten we samen met het bedrijfsleven sterkere en samenhangende accenten voor de economische ontwikkeling van Meierijstad? Welke richtingen heeft de raad hierbij voor ogen?

Startgesprek hondenpoepbeleid

Hoe betrekken we burgers bij de totstandkoming van en de besluitvorming over het hondenpoepbeleid? Welke kaders gaan we daarbij hanteren?

Laaggeletterdheid

Wat zijn de ontwikkelingen? Hoe zit het met de voortgang van het uitvoeringsplan dat in 2018 is vastgesteld?

Vergadering bijwonen

Wilt u een vergadering bijwonen? U bent van harte welkom. Alle vergaderingen zijn openbaar en in het bestuurscentrum van Meierijstad in Sint-Oedenrode. Aanvangstijd is 19.30 uur.

U kunt de vergaderingen ook thuis live volgen of terugkijken via de livestream (m.u.v. agendacommissie) www.meierijstad.nl/videoregistraties.

Vergaderdata in de komende periode:

26 november: Agendacommissie
28 november: Beeldvormende avond
12 december: Commissies
19 december: Raadsvergadering
Beeldvormende avond gemeente Meierijstad

Tip de redactie!