logo Gemeente Meierijstad

De Eerste kamer heeft de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming aangenomen. Deze wet maakt het juridisch mogelijk om een digitale raadsvergadering te houden. Via een virtuele vergaderomgeving kunnen raadsleden thuis deelnemen aan de vergadering. Op 7 mei wordt er een digitale raadsvergadering gehouden met alle raadsleden. De vergadering is live te volgen via www.meierijstad.nl/videoregistraties. De raad neemt op 7 mei een besluit over de onderwerpen die op 5 maart en 9 april in de commissies zijn behandeld.

Op de agenda staat:

Hamerstukken:

• Vaststelling verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Meierijstad (6e wijziging)
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Trentweg 27,Erp’
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Erpseweg 3 te Veghel’
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Woningbouwlocaties Spoorlaan en achter de voormalige LTS Parallelweg-Zuid’
• Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Eerde, herziening Kapelstraat 23-25’
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Schijndel 2013, herziening Meijgraaf 10’
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening de Aa 3’
• Instemming continuering samenwerking Regio Noordoost-Brabant 2021-2024
• Vaststelling rapport ‘Kansen voor Kwaliteit’: afwegingskader vrijkomende (agrarische) bebouwing

Bespreekstukken:

• Instemming concept Regionale Energie Strategie Noordoost-Brabant
– Motie GB: fi nanciering energietransitie i.r.t. besteedbaar inkomen
• Motie Vreemd aan de orde SP en Gemeentebelang Meierijstad: Verordening woonplicht
• Motie Vreemd aan de orde CDA en HIER: Zelfbewoningsplicht
• Motie vreemd aan de orde D66, SP, PvdA, Hart: onderzoek Coronabesmettingen Meierijstad
Open chat
Tip de redactie!