Onderzoek naar vrijetijdssector Meierijstad bij ondernemers, partners of stakeholders op het gebied van vrijetijdseconomie

Recreatie en toerisme zijn belangrijke onderdelen van de lokale economie in de gemeente Meierijstad. Denk hierbij aan dagtochten (zoals wandelen, fietsen of een bezoek aan museum, attractie), maar ook aan overnachten op een camping of in hotel, B&B of jachthaven.

Wat is de omvang en impact van de sector?

Als gemeente Meierijstad onderkennen we het belang van de vrijetijdssector. We hebben de ambitie om met het toekomstig beleid de potenties van recreatie en toerisme voor onze nieuwe gemeente volop te benutten. Daarom is een actueel inzicht in de omvang van de vrijetijdssector wenselijk: hoe groot is het aanbod, hoeveel overnachtingen en dagbezoekers zijn er, hoeveel bestedingen levert dit op en hoe groot is de werkgelegenheid in de vrijetijdssector?

Wij hebben het bureau ZKA Leisure Consultants gevraagd een onderzoek uit te voeren. Als u ondernemer, partner of stakeholder bent op het gebied van vrijetijdseconomie in Meierijstad zal ZKA u binnenkort benaderen met een korte vragenlijst.

De vragenlijst kan online ingevuld worden. Het invullen kan eventueel ook telefonisch gebeuren waarvoor u dan benaderd zal worden. De uitnodiging voor het invullen van de online vragenlijst zal binnenkort  worden verzonden per e-mail.

Welke doelgroepen komen naar de gemeente?

Naast een onderzoek naar de omvang van de vrijetijdssector, wordt ook een doelgroep analyse uitgevoerd. Hierbij wordt in beeld gebracht welke doelgroepen er nu naar de gemeente komen. Dit  gebeurt aan de hand van het leisure leefstijlen model. Dit model is ontwikkeld door brancheorganisatie RECRON en deelt de Nederlandse recreanten en vakantiegangers in zeven doelgroepen in. Aan de hand hiervan wordt inzichtelijk gemaakt waarom consumenten bepaalde keuzes maken zodat hierop kan worden ingespeeld door gemeente en stakeholders.

Ook voor dit onderzoek zal binnenkort een online uitnodiging toegestuurd. Het leuke van deze korte vragenlijst is dat u meteen na het invullen het resultaat krijgt teruggekoppeld: een beschrijving van de twee doelgroepen op wie uw bedrijf de meeste aantrekkingskracht heeft.

Uw medewerking is van groot belang

Samengevat: er worden binnenkort twee uitnodigingen om een korte vragenlijst in te vullen verzonden via e-mail naar ondernemers, partners of stakeholders op het gebied van vrijetijdseconomie in Meierijstad (5-10 minuten). Eén om de omvang van de vrijetijdssector in beeld te brengen en één om de doelgroepen in kaart te krijgen (waarbij u zelf ook meteen te zien krijgt op welke twee doelgroepen uw onderneming de meeste aantrekkingskracht heeft).

Uw medewerking aan dit onderzoek is van groot belang om tot een goed, representatief beeld van de vrijetijdssector te komen. Wij hopen dan ook van harte dat u uw medewerking verleent in de vorm van de beschikbaarstelling van gegevens. Uiteraard zullen uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Tip de redactie!