Koninklijke onderscheidingen voor Hans Vlasblom en Ben Merx

Vanavond hebben de heren Hans Vlasblom en Ben Merx uit handen van burgemeester Kees van Rooij een koninklijke onderscheiding ontvangen. Dit gebeurde tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Seniorenraad Meierijstad. Burgemeester van Rooij hield tijdens deze bijeenkomst een toespraak en verraste daarna beide heren met de onderscheiding voor hun inzet. Beide heren zijn nu benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Er is veel waardering voor de vrijwillige werkzaamheden die beide heren al sinds jaren verrichten voor de gemeenschap. Hieronder een overzicht van verdiensten door beide heren.

Overzicht verdiensten Hans Vlasblom

Van 2004 tot heden: Medeoprichter en bestuurslid van de Seniorenraad Meierijstad en bestuurslid van het project ‘Schijndel Ouderenproof’. Destijds medeoprichter en secretaris bij stichting
Vernieuwend Ouderenbeleid Schijndel (VOS) én secretaris Seniorenraad Schijndel. De heer Vlasblom maakte tevens deel uit van de themagroep Dienstverlening. Hij ontwikkelde een archiefmap voor senioren voor de organisatie van de thuisadministratie. Daarnaast is hij betrokken bij de ontwikkeling van de Seniorenwijzer, organiseert bijeenkomsten voor ouderen en gezinnen. De heer Vlasblom heeft een initiërende en adviserende rol bij projecten en rapportages op gemeentelijk en provinciaal niveau.

Overzicht verdiensten Ben Merx

Van 2004 tot heden: Secretaris van de Seniorenraad Meierijstad en bestuurslid van het project ‘Schijndel Ouderenproof’. Destijds penningmeester bij stichting Vernieuwend Ouderenbeleid
Schijndel (VOS) én bestuurslid Seniorenraad Schijndel. De heer Merx zet zich in voor het verbeteren van de leefbaarheid van ouderen. Hij maakt deel uit van de commissie Wonen en
Veiligheid en overlegt met diverse instanties als lid van het dagelijks bestuur.

De rol en betrokkenheid van beide heren vanuit de diverse functies zijn van grote betekenis voor de maatschappij en hebben er toe geleid dat met name de aandacht voor de doelgroep ouderen
sterk is verbeterd.
Tip de redactie!