Onderzoek Lijst Blanco: Verwarrende, gevaarlijke rotondes

Rotondes in de gemeente Meierijstad kennen in Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel verschillende regelgevingen waar het de voorrangsregels betreft. Lijst Blanco heeft schriftelijke vragen gesteld omtrent de uniformiteit in Meierijstad en de gevaarlijke situaties. Commissielid Luc van den Tillaart biedt het College een notitie aan met de resultaten van zijn onderzoek naar de bestaande situaties. In tegenstelling tot Sint-Oedenrode en Schijndel, hebben fietsers en voetgangers in Veghel op de rotondes voorrang. “Veghel onderscheidt zich echter nog meer: Binnen een paar honderd meter bevinden zich rotondes, waar fietsers in twee richtingen voorrang krijgen en een rotonde verderop weer van één richting. Dit kan erg verwarrend en gevaarlijk zijn en dit heeft al geleid tot ongevallen ”, aldus Van den Tillaart. Ook vindt Lijst Blanco dat in Sint-Oedenrode het niet altijd duidelijk is voor fietsers of je nu in één of twee richting mag fietsen. Markering voor voetgangers ontbreekt hier op veel rotondes. Lijst Blanco vraagt of het College nog voor het zomerreces een notitie kan opstellen, zodat er met een kritische blik naar de huidige situatie kan worden gekeken, waarna vervolgens aanpassingen gedaan kunnen worden om te komen tot veiligere oversteken.

Foto: Luc v/d Tillaart
Tip de redactie!