Ondernemers, onderwijs en overheid Meierijstad bundelen krachten: “Werkconferentie voor betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt”

Ondernemers staan te springen om goed geschoold personeel. En schoolverlaters naar een passende werkplek, waar ze hun talenten kunnen ontplooien. De aansluiting van het onderwijs en de arbeidsmarkt is daarbij van groot belang. Om de koppeling tussen (beroeps) onderwijs, bedrijfsleven en gemeente te versterken, springt de gemeente Meierijstad op dit thema in. Gisteravond was er een werkconferentie Onderwijs & Arbeidsmarkt; om de drie O’s dichter bij elkaar te brengen en concrete afspraken voor een betere aansluiting te formuleren.

Het was voor het eerst dat de drie partijen elkaar in een actieve setting als een werkconferentie opzochten om te werken aan een actieprogramma. De deelnemers bogen zich in groepen over een aantal vragen om te achterhalen hoe we er nu voor staan, wat is er nodig voor de versterking van de aansluiting en hoe we dat kunnen aanpakken. De ‘vangst’ van deze tafelgesprekken vormt de basis voor het beoogde actieprogramma.

 Vraag en aanbod op elkaar afstemmen

Wanneer onderwijs en ondernemers de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt nauwkeurig met elkaar volgen en afstemmen, kan het onderwijsaanbod aangepast worden op de praktijkbehoefte. Hierdoor zijn stage en leer/werkplekken makkelijker in te vullen en verlaten jongeren de opleiding met de vaardigheden waar het bedrijfsleven om vraagt. Dat maakt het voor leerlingen, werknemers en praktijkdocenten aantrekkelijk om naar Meierijstad te komen en er te blijven. Daarnaast blijkt dat ondernemers vaak langdurig blijven zitten met vacatures, terwijl de overheid een divers bestand heeft aan uitkeringsgerechtigden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door met elkaar in gesprek te zijn, weten ze meer van elkaar en kunnen zij hun belangen kenbaar maken én delen.

De werkconferentie werd georganiseerd door het Platform Ondernemend Meierijstad, gemeente Meierijstad en ROC De Leijgraaf. Er dachten 30 ondernemers, onderwijsprofessionals (van primair onderwijs t/m HBO) en overheidsfunctionarissen mee. Zij maakten gisteravond de afspraak om een platform, met vertegenwoordigers van de 3 O’s, te vormen om gezamenlijke acties samen op te pakken.

Tip de redactie!