Gemeente Meierijstad ondersteunt innovatieve ideeën met burgerinnovatiefonds

logo Gemeente Meierijstad

De gemeente wil graag inwoners oproepen innovatieve ideeën en initiatieven in te dienen die bijdragen aan de participatie in Meierijstad. Daarom stelt de gemeente voor 2018 een Burgerinnovatiefonds beschikbaar voor deze initiatieven.

 Beter of anders

Inwoners weten vaak als geen ander wat er anders of beter kan in hun omgeving. Met het Burgerinnovatiefonds krijgt u de ruimte om (samen) met nieuwe initiatieven aan de slag te gaan. Vanaf september 2018 kunt u innovatieve ideeën aandragen. De gemeente ondersteunt waardevolle initiatieven financieel voor maximaal 50% van de totale kosten van het initiatief tot maximaal €10.000,-.

Voor het indienen van initiatieven gelden enkele spelregels. Deze zijn bedoeld om richting te geven en zijn zo geformuleerd dat er ruimte is bij het indienen van de initiatieven. Bij een subsidietoekenning voor activiteiten door initiatiefnemers uit de gemeente gelden de volgende spelregels:

  • Alleen inwoners van Meierijstad kunnen een aanvraag indienen.
  • Het initiatief stimuleert burger- en overheidsparticipatie en/of het initiatief is innovatief.
  • Het initiatief mag betrekking hebben op onderzoek, experimenteren en/of uitvoeren van een pilot. Voor maximaal 50% van de totale kosten wordt een éénmalige subsidie toegekend tot een maximumbedrag van € 10.000,-. Het plafond van burgerinnovatiefonds is € 50.000,- voor 2018. Graag een begroting van de totale kosten meesturen met de aanvraag.
  • Het initiatief heeft een maatschappelijk doel en betrekking op een groep van mensen.
  • Het initiatief wordt opgezet voor een groep van inwoners binnen gemeente Meierijstad.
  • Het is een pré als onderwijsinstellingen, overheid en ondernemers betrokken worden in het idee of initiatief.
  • Minimaal vier keer per jaar worden ingediende initiatieven besproken in een commissie. De commissie beslist over de toekenning van de subsidie.
  • In communicatie uitingen van het initiatief wordt het logo van de gemeente Meierijstad opgenomen.
  • Met de initiatiefnemer wordt een afspraak gemaakt om het initiatief te evalueren en/of te monitoren en wordt besproken in hoeverre de gewenste resultaten zijn behaald.

Pilot

De toekenning van subsidie uit het burgerinnovatiefonds geldt in eerste instantie voor 2018 als pilot. Na dit jaar worden de initiatieven besproken en de spelregels geëvalueerd en wanneer dat nodig is bijgesteld. Er is een animatiefilmpje gemaakt over het burgerinnovatiefonds, kijk hiervoor op youtube en vul burgerinnovatiefonds in.

Innovatie
Tip de redactie!