Nieuwe start voor oude VossenbergIn de aanloop naar de realisatie van een nieuw wijkgebouw aan de Papaverstraat in Schijndel, hebben vertegenwoordigers van de Stichting Woonservice Boschweg, KBO Boschweg, de Wijkraad Bloemenwijk, een betrokken buurtbewoonster de afgelopen maanden hard gewerkt om tot een beheerorganisatie voor dit nieuwe wijkgebouw te komen.

Deze beheerorganisatie in oprichting is bereid gevonden om, met ondersteuning van Welzijn de Meierij, tijdelijk het beheer van de oude Vossenberg over te nemen van de stichting Bloemenwijk
Schijndel. Deze stichting had eerder aangegeven het beheer van de Vossenberg niet langer te kunnen voeren.

Wethouder Jan Goijaarts: “Ik ben blij met deze oplossing. Deze samenwerking maakt het mogelijk om, ook in de periode totdat het nieuwe wijkgebouw er is, het huidige wijkgebouw open
te houden, zodat de wijkbewoners elkaar kunnen blijven ontmoeten.”

Henk Frickel, namens de werkgroep voor het nieuwe wijkgebouw: “Een wijkgebouw heeft een belangrijke functie in de wijk. Nu en in de toekomst. Wij dragen daarom graag ons steentje bij om
deze ruimte in de wijk beschikbaar te houden voor bestaande en nieuwe activiteiten”.

Momenteel wordt gewerkt aan een stedenbouwkundig plan gericht op de herinrichting van het gebied. Dit plan biedt, naast het nieuwe wijkgebouw, ook ruimte aan (sociale) woningbouw,
parkeren en groen. Hoewel een gedetailleerde planning nog niet beschikbaar is, is het de verwachting dat dit jaar het bestemmingsplan, dat de herontwikkeling van het gebied mogelijk
maakt, in procedure kan worden gebracht. Afhankelijk van het verdere verloop kan in de loop van volgend jaar met de herinrichting worden begonnen.

Iedereen die gebruik wil maken van een ruimte in de Vossenberg of van de gymzaal, kan contact opnemen met de heer Lamber van de Burgt, op telefoonnummer 06-83375914 of Caroline
Geenen op telefoonnummer 06-51829385.
Tip de redactie!