Meierijstad wil haar kermissen behouden

logo Gemeente Meierijstad

Jaarlijks worden veertien dorpskermissen georganiseerd in de gemeente Meierijstad. Eén per kern; met de extra voorjaarskermis aan de Boschweg kent Schijndel er zelfs twee. De kermissen in de kleine kernen staan onder druk. Het nieuwe kermisbeleid dat het College van B&W presenteert, maakt het mogelijk dat de kermissen in de toekomst behouden kunnen blijven. De introductie van een nieuwe stichting die de kermissen gaat organiseren is de
belangrijkste verandering.

Organisatie in handen nieuwe stichting

Van oudsher is het zo dat de gemeente de organisator is van de kermissen in Schijndel en SintOedenrode; In voormalig Veghel ligt de organisatie bij een aparte stichting; en in andere kernen zijn dorpsraden of verenigingen de drijvende kracht. De gemeente vindt dat het daadwerkelijk organiseren van kermissen en het nevenprogramma geen gemeentelijke taak meer is en kiest in heel Meierijstad voor een verzelfstandiging naar 1 of meerdere stichtingen die de kermismeester levert voor de grote en de kleine kermissen. Voordelen zijn dat de contacten met de kermiswereld centraal worden geregeld, dat de druk bij dorpsraden en verenigingen om de vergunningaanvragen te verzorgen wordt weggenomen en dat kleine kermissen financieel kunnen worden ondersteund door de inkomsten uit de grotere kermissen (hefboomeffect). Voor de kernen in de voormalige gemeente Veghel functioneert dit model reeds.

Naast de kermisattracties is het nevenprogramma essentieel voor het slagen van een kermis. Hier
ligt de kracht van de dorpsraden en verenigingen. In het nieuwe model kunnen ze hier meer de
focus op leggen; de overkoepelende stichting regels immers de contracten met de kermiswerelden
en de vergunningsaanvragen voor de kermis. Om de kwaliteit en het karakter van de twee
gemeentelijke kermissen (Schijndel en Sint-Oedenrode) te waarborgen is in het beleid opgenomen
dat de gemeente gedurende in elk geval 3 jaren na oprichting van de stichting(en) de
kermismeester zal aansturen.

Continuïteit voor kermissen

Kermissen zijn mooie tradities en leven enorm in onze gemeenschap, aldus wethouder Harry van
Rooijen: “We hebben met veel partijen samengewerkt om tot dit nieuwe beleid te komen. Daarin zijn de nodige kaders en werkwijzen zijn vastgelegd die zorgen voor harmonie, gezelligheid en
continuïteit van de kermissen in Meierijstad. De eigenheid van de kernen blijft daarbij bewaard en
gezamenlijk werken we aan het waarborgen van de toekomst van de kermissen in Meierijstad.
We denken dat we met deze nieuwe aanpak de kermissen in de kernen in Meierijstad een goede
basis geven. Uiteindelijk is het straks aan de stichting(en) om keuzes te maken over de toekomst
van de kermissen in Meierijstad.”

Voor de kermissen in 2019 blijft alles nog bij het oude. De gemeenteraad neemt in september een besluit over het nieuwe kermisbeleid Meierijstad. Als de raad instemt met het voorstel, wordt in overleg met alle betrokkenen een invoeringsplan opgesteld.
Meierijstad wil kermissen behouden

Tip de redactie!