Krachten bundelen in pilot textielinzameling

logo Gemeente MeierijstadMet ingang van deze maand verzorgen medewerkers van de sociale ondernemingen WSD en IBN en de kringloopbedrijven in Meierijstad de textielinzameling in de hele gemeente. Inzamelen en sorteren van textiel gebeurt door WSD en IBN. Het eerste kwaliteit textiel gaat dan in de verkoop bij de 5 bestaande kringloopbedrijven. Voor het overige (tweede kwaliteit) textiel hebben WSD en IBN afspraken met marktpartijen voor recycling.

Van Afval naar Grondstof

WSD en IBN begeleiden mensen die het op eigen kracht niet redden, naar werk. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij mensen die al lang werkloos zijn of een beperking hebben. Afgelopen maanden heeft de gemeente verkennende gesprekken gehad met alle kringloopbedrijven in Meierijstad (Twan Hanegraaf en Vice Versa te Veghel; ’t Vincentje en Het Goed in Schijndel, D’n Einder in Sint-Oedenrode, Repaircafé) én met WSD en IBN. Iedereen bleek open te staan voor een gezamenlijk transitietraject waarin sociale arbeid een leidend doel is naast hergebruik van producten. Sociale werkgelegenheid wordt gecreëerd door ophalen, sorteren, repareren, ‘refurbishen’ (functie of uiterlijk van producten veranderen), ontmantelen en verkopen van allerlei producten.

Het nieuwe samenwerkingsplatform van deze partijen is een win-win situatie voor alle partijen vat wethouder van Rooijen de mijlpaal samen: “de gemeente bouwt aan een circulaire economie en daarin staat de VANG-doelstelling centraal (Van Afval Naar Grondstof); dat betekent dat het
restafval moet dalen naar 30 kg per inwoner per jaar, waar het nu nog boven de 100 kg ligt. Voor de afvalstroom textiel hebben we het met deze pilot goed geregeld. Bovendien hebben we als overheid ook een verantwoordelijkheid naar onze inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt. Met deze voorrangsbehandeling voor WSD en IBN geven we daar concreet invulling aan”.

Eerste pilot

Textiel is de eerste afvalstroom in het transitietraject die we volgens deze formule samen oppakken aldus Maarten Gielen, directeur van IBN: “Maar het samenwerkingsplatform biedt op de lange termijn veel meer kansen. Er zijn immers meer afvalstromen die met onze inzet kringloopstromen kunnen worden. Daarom willen we heel graag aan dit traject meedoen”. Algemeen directeur Jan Simons van WSD ziet de pilot als een versteviging van het partnerschap: “Een jaar geleden tekenden de besturen van Meierijstad, WSD en IBN al een nieuwe strategische samenwerkingsovereenkomst. Het groenonderhoud door onze medewerkers was het eerste spoor dat daaruit voortvloeide en dat staat inmiddels stevig. Met de textielpilot kunnen we op een heel ander terrein werk aanbieden; daarmee kunnen we weer een ander deel van onze doelgroep een passende plek bieden waar ze volwaardig mee kunnen doen in de samenleving”.

Texielcontainers in de wijk

De pilot duurt 2 jaar. Daarna maken de deelnemende partijen de balans op. Als die positief uitvalt
kan er gekeken worden welke andere afvalstromen opgepakt kunnen worden in dit transitietraject. De inwoners van Meierijstad gaan in eerste instantie niet veel merken van de nieuwe werkwijze. Ze kunnen hun textiel kwijt in de daarvoor bestemde containers. Voor voormalige gemeente Veghel geldt dat de ondergrondse containers in de loop van de tijd worden vervangen door bovengrondse op dezelfde locatie. Dat is noodzakelijk omdat IBN en WSD de containers dan zelfstandig kunnen legen. In voormalige gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrode zijn al geschikte bovengrondse containers. In de kringloopwinkels verandert het aanbod omdat er meer eerste kwaliteit textiel te koop aangeboden wordt.
Pilot textielinzameling

Tip de redactie!