Gemeente Meierijstad stopt definitief met druppel voor mileustraat

logo Gemeente Meierijstad

De gemeente Meierijstad gaat definitief stoppen met de druppel die nodig was voor het betalen bij de Milieustraten. Vanaf het begin zijn er grote problemen met de invoering van de druppel. De politieke partij Hart laat nu op haar Facebookpagina weten dat het college gisteren onder embargo een brief heeft gestuurd waarin aangekondigd wordt dat men voornemens is te gaan stoppen met de druppel en dat het huidige systeem, waarbij inwoners direct afrekenen bij het bezoek aan de milieustraat, zal worden voortgezet.

De gemeente heeft inmiddels in een persbericht het verhaal van Hart bevestigd.

Hier onder het persbericht zoals dat zojuist is uitgegeven:

Gemeente Meierijstad ziet definitief af van het gebruik van de druppel op de milieustraat als
pas waarop de gemaakte kosten worden bijgehouden. Het besluit is genomen omwille van
technische reden. Voor bezoekers van de milieustraat betekent dat dat ze ter plekke met
pinpas de kosten kunnen blijven voldoen. De druppel blijft overigens wél in gebruik voor de
inwoners die gerechtigd zijn om ondergrondse containers voor restafval te gebruiken.

Kosten transparant

Oorspronkelijk was de bedoeling dat alle bezoekers van de milieustraat met de druppel kunnen
aantonen dat zij inwoner van Meierijstad zijn. Daarnaast zou de druppel gebruikt worden om te
registreren welke kosten de inwoner zou moeten betalen voor het aangeboden restafval. De
afrekening zou eenmaal per jaar plaatsvinden, tegelijk met de variabele afvalkostenheffing.
Nu blijft gelden, ‘boter bij de vis’; de inwoner betaalt de gemaakte kosten direct ter plekke met een
pinpas.

Beter ten halve gekeerd

Wethouder van Rooijen draait er niet omheen: “Met de introductie van de ‘Druppel’ in januari dit jaar hebben we helaas een valse start gemaakt. Al die tijd hebben we er wél voor gezorgd dat onze
inwoners hun materialen gewoon konden aanbieden op de milieustraat; in die zin was het ongemak zeer beperkt. De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om te zorgen dat elk huishouden nu over een druppel beschikt en de registratie vlekkeloos zou werken. Maar we willen voor onze inwoners alleen een systeem invoeren dat 100% betrouwbaar is. Ondanks álle inspanningen, van zowel onze mensen als van de leverancier, is het niet gelukt het systeem op het door ons gewenste niveau te brengen. Al die tijd hebben we in de kracht van dit systeem geloofd. Maar het college is nu op het punt dat ze er geen vertrouwen meer in heeft”. Om toegang te krijgen tot de ondergrondse containers blijft de druppel wél noodzakelijk. Daar werkt het systeem met deze adresgebonden druppel wel goed.

Sorteren loont, ook op de milieustraat

Het beter scheiden van afval is belangrijk omdat veel meer restafval hergebruikt kan worden.
Restafval wordt namelijk verbrand en dat is schadelijk voor het milieu. Ook op de milieustraat loont het goed scheiden van afval. De meeste afvalsoorten kunnen, mits gescheiden, gratis ingeleverd worden; de tarieven van de afvalstromen waarvoor inwoners wél moeten betalen staan vermeld bij de ingang van elke milieustraat. Ook zijn de tarieven terug te vinden op www.meierijstad.nl. “Aan het ongesorteerd aanbieden van afval hangt sowieso een stevig prijskaartje, dat gedrag willen we daarmee ontmoedigen”, aldus de wethouder.
Einde druppel gemeente meierijstad

Tip de redactie!