Meierijstad steunt MKB-ondernemers, verenigingen en stichtingen bij verduurzaming.

logo Gemeente Meierijstad

De gemeente Meierijstad wil vanaf 2021 ook MKB-ondernemers, verenigingen en stichtingen helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen. Deze gebouweigenaren kunnen tot 50.000 euro gaan lenen bij de gemeente. Het college van Meierijstad stelt dit voor aan de
gemeenteraad.

Stimuleringslening

In 2050 wil Meierijstad geen CO2 meer uitstoten. Deze ambitie volgt uit het Nederlandse klimaatakkoord en de wereldwijde afspraken in het Parijs-akkoord. Veel energie wordt nu gebruikt in de ‘gebouwde omgeving’. Wethouder Harry van Rooijen legt uit waarom het college deze stap wil zetten: “We werken, samen met de woningcorporaties en particulieren, al hard aan de verduurzaming van woningen in Meierijstad. Maar ook aan bedrijfs- en verenigingsgebouwen moet nog het nodige gebeuren; Dat willen we bespoedigen door de eigenaren van deze panden nu ook een financieel steuntje in de rug geven.”

Verdeling

Sinds 2019 leent de gemeente geld aan woningeigenaren voor het verduurzamen van hun woning. Het budget van 4 miljoen euro (voor periode 2019-2022) is nog niet uitgeput. Het college wil tot maximaal 2/3 van het budget beschikbaar stellen voor MKB-bedrijven, verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk belang. Ook agrariërs mogen aanspraak maken op een lening, als er toekomst zit in hun bedrijf. Verenigingen van Eigenaren kunnen geen gebruik maken van de lening, voor deze verenigingen zijn er landelijke regelingen.

Maatregelenlijst

Wie een beroep doet op de lening, mag het geld gebruiken voor energiebesparing en –opwekking, bijvoorbeeld isolatie, LED-armaturen of een warmtepomp. Maar ook maatregelen die de biodiversiteit versterken of bijdragen in aanpassing aan de klimaatverandering mogen ze financieren met de lening. Denk aan groene daken of gevels. Een deel van de lening kunnen gebouweigenaren besteden aan het verwijderen van asbest of het plaatsen van zonnepanelen. Als de gemeenteraad op 5 november positief besluit, stelt de gemeente de lening vanaf 2021 open. De al bestaande regeling voor particuliere woningeigenaren loopt ondertussen gewoon door; Informatie over die lening is te vinden op www.duurzaammeierijstad.nl

Duurzaamheid
Tip de redactie!