Op 30 november komen de Raadscommissies Mens en Maatschappij en Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering bijeen in het Bestuurscentrum in Sint Oedenrode. de vergaderingen starten om 19.30 uur en zijn openbaar. U bent dus van harte uitgenodigd om deze bijeenkomsten bij te wonen. Bent u niet in de gelegenheid om de vergaderingen bij te wonen, maar zou u deze wel willen volgen dan kunt kijken naar de livestream van de gemeente Meierijstad.

Mens en Maatschappij

 • Beleidskader voorschoolse Voorzieningen Onderwijsachterstande
 • Aanpassing gemeenschappelijke regeling Regionaal Bureau
  Leerplicht.
 • Statuten samenwerkingsbestuur SKBO – Stichting OOG
 • Gewijzigde participatieverordening
 • Representatief verklaren programmabeleidsbepalende orgaan
  (PBO) Omroep Meierijstad
 • Uitvoeringsprogramma podiumaccommodatie ’t Spectrum
 • Normenkader voor accountantscontrole 2017
 • Verordeningen OZB, rioolheffi ng en gegevensverstrekking
  Basisregistratie Personen

Livestream

Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering

 • Voorgenomen vestiging varkenshouderij Lieshoutseweg ongenummerd Nijnsel en realisatie 14 woningen in de voormalige kerk, Ritaplein 4, Boskant
 • Bestemmingsplannen Lidl, Boskantseweg 43-45, De Misse, Rooise heide 10 en Schietbergweg ongenummerd, SintOedenrode en Buitengebied Veghel 3e Ontwikkelplan

Liverstream

Spreekrecht commissies

Wilt u het woord voeren over een onderwerp dat op de agenda van een van de commissies staat? Dan kunt u zich aanmelden bij de griffie via griffie@meierijstad.nl. Dit kan tot uiterlijk 29 november, 12.00 uur. Maximale spreektijd is vijf minuten per inspreker.
Tip de redactie!