De gemeente Meierijstad is op zoek naar een burgemeester. Een vertrouwenscommissie gaat de gesprekken met de kandidaten voeren. Het streven is ná de zomer bekend te maken wie de burgemeester van Meierijstad wordt.

In de vertrouwenscommissie zijn alle fracties van de gemeenteraad vertegenwoordigd. “Het is belangrijk wie de burgemeester van Meierijstad wordt. En daarbij betrekken we graag onze inwoners!“ zegt de voorzitter van de vertrouwenscommissie Johan van Gerwen.

Profiel burgemeester

In de sollicitatiegesprekken is de profielschets van de burgemeester een belangrijke leidraad. Daarin is verwoord wat de raad van de burgemeester verwacht en wat zijn of haar vaardigheden, eigenschappen en taken zijn. Op 20 april 2017 stelt de gemeenteraad in een vergadering de profielschets vast en biedt  deze aan de Commissaris van de Koning aan.

Om een goede profielschets te maken, wil de raad weten wat de inwoners van Meierijstad belangrijk vinden. Vanaf 6 maart kunnen inwoners een enquête invullen op www.meierijstad.nl. Een papieren versie van de enquête komt te liggen bij de balie van het gemeentehuis in Veghel en bij de balies van de nevenvestigingen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Daarnaast is er op 16 maart aanstaande een bijeenkomst waarbij inwoners worden uitgenodigd mee te denken. Hierover volgt later nog meer informatie.

Aanbevolen kandidaat en benoeming

De advertentie voor de nieuwe burgemeester verschijnt naar verwachting op 27 april 2017 in de Staatscourant. De vertrouwenscommissie adviseert de gemeenteraad over de beste kandidaat. Hier neemt de raad in een besloten vergadering een besluit over. Wanneer dat is gebeurd, wordt de naam van de kandidaat publiekelijk bekend gemaakt. Uiteindelijk zal de burgemeester van Meierijstad na de benoeming door de Koning in een aparte raadsvergadering worden beëdigd en geïnstalleerd.


 
Tip de redactie!