logo welzijn de meijerij

We willen mensen bewustmaken van hun gezondheid en wat je nog kunt ook al ben je ouder……!

Op een interactieve manier ouderen bewustmaken van hun eigen gezondheid. Dat willen de initiatiefnemers, bestaande uit: gemeente Meierijstad, Welzijn De Meierij, Vivent, Sociaal Wijkteam Schijndel, Laverhof, KBO Schijndel, Seniorenraad Schijndel, De Zonnebloem en de GGD Hart voor Brabant, bereiken met de theatervoorstelling ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’ die op zaterdag 6 oktober wordt gespeeld in de Podiumzaal van ’t Spectrum’ in Schijndel.

Iedereen vanaf 65+ is welkom. De voorstelling is gratis.

‘Het gaat een leuke en leerzame middag worden’, vertelt Yvonne de Goeij, functionaris gezondheidsbevordering van de GGD Hart voor Brabant.

De theatervoorstelling is één van de innovatie projecten van de GGD. Door de voorstelling kun je mensen op een interactieve, luchtige en humoristische manier bewust maken van gezond ouder worden….! Hierbij komen thema’s aan de orde zoals pensioen, vrije tijdsbesteding, bewegen, gezond en ziek zijn, voeding, alcohol, medicijngebruik én eenzaamheid.  Na de voorstelling is er tijd voor ‘een gezellig nazit’ waar ruimte is om met professionals én getrainde vrijwilligers in gesprek te gaan over gezondheid, voorkomen van eenzaamheid en voor welke activiteiten mensen zich bijvoorbeeld kunnen opgeven.

Coalitie eenzaamheid
Eenzaamheid bijvoorbeeld is een actueel en urgent probleem én tegelijkertijd ook een complex vraagstuk dat om individuele oplossingen vraagt. Gemeente Meierijstad wil hier veel aandacht aan geven en graag een vuist maken tegen eenzaamheid. Hiervoor is samenwerking tussen verschillende mensen en organisaties en zijn activiteiten op lokaal niveau noodzakelijk. Concrete stappen hierin zijn het symposium over eenzaamheid op vrijdag 5 oktober én deze voorstelling op zaterdag 6 oktober! De opzet is om in Meierijstad een stuurgroep/coalitie te vormen die actief aan de slag gaat met het thema eenzaamheid.

Voorstelling
De voorstelling wordt gespeeld door 4 acteurs van Helder Theater. Zij hebben veel ervaring in het spelen van interactieve voorstellingen waarbij humor voorop staat. Ze spelen hele herkenbare situaties en gaan in gesprek met de zaal en zo komen alledaagse onderwerpen voorbij worden die mensen op een leuke manier aan het denken zet over bijvoorbeeld hoe vul ik mijn dag of medicijngebruik.

Na afloop van de voorstelling is er tijd om, met door Welzijn De Meierij getrainde vrijwilligers en professionals, in gesprek te gaan over gezondheid, eenzaamheid, etc. Tijdens deze gezellige nazit staat met name centraal wat mensen zelf willen én kunnen en wat zij willen bereiken. Het gaat daarbij niet alleen om gezondheid, maar ook over het sociale leven. Zo kunnen we mensen bijvoorbeeld doorverwijzen of adviseren naar verenigingen waarbij zij zich kunnen aansluiten.

Meer informatie
De voorstelling vindt plaats op zaterdag 6 oktober in de Podiumzaal van ’t Spectrum in Schijndel.
De inloop is vanaf 13.15 uur en de voorstelling start om 14.00 uur. Vanaf 15.00 start de nazit tot 16.30 uur. Het bijwonen van de voorstelling is gratis, inclusief koffie of thee.

De flyer wordt binnenkort door de bovengenoemde organisaties verspreid in Schijndel. Aanmelden kan via de aanmeldstrook of digitaal die op de flyer vermeld staan.
Voor vragen kunt u terecht bij Monique Wolters Welzijn De Meierij of Yvonne de Goeij GGD Hart voor Brabant.
m.wolters@welzijndemeierij.nl  073-5441413
y.de.goey@ggdhvb.nl   06-53889665

Theater
Tip de redactie!