Meierijstad Mijmert wil aandacht voor coronatijd met Mijmerplekken en podcast

Logo_corona Meierijstad

Met mijmerplekken in alle dertien kernen en podcasts met verhalen van inwoners wil het comité Meierijstad Mijmert aandacht geven aan de impact die corona heeft op de gemeente Meierijstad. Daarbij is de inbreng van inwoners onontbeerlijk. Het comité vraagt dan ook om hulp. Corona raakt Meierijstad hard. Er zijn mensen uit onze naaste omgeving ziek geworden en overleden. De druk op de zorg was en is ongekend hoog. Het onderwijs verandert. Ondernemers zien de basis onder hun bedrijfsvoering wegvallen. Mensen verliezen hun baan. Feestjes, diploma-uitreikingen, familiebijeenkomsten en veel andere dingen die het leven mooi maken gaan niet door. Tegelijkertijd ontstaan er sinds de uitbraak van corona hartverwarmende initiatieven waarbij inwoners van
Meierijstad er voor elkaar zijn.

Op verzoek van burgemeester Kees van Rooij heeft een comité uit de samenleving nagedacht over de wijze waarop er in Meierijstad op een gepaste manier, gemeentebreed, aandacht besteed kan worden aan de gevolgen en impact van de coronacrisis. Zodat we er nu, maar ook in de toekomst, aandacht voor hebben.

Samenstelling

Voor de samenstelling van het comité benaderde burgemeester Van Rooij vertegenwoordigers uit de vier grootste kernen van Meierijstad. Het comité bestaat uit voorzitter Maddy Goossens (Erp), Gloria van der Staak (Sint-Oedenrode), Mark van de Laarschot (Schijndel) en Philip van den Brand (Veghel). Deze lokale ambassadeurs hebben de afgelopen maanden nagedacht en uitgebreid met elkaar gesproken over de manier waarop er het beste aan de afgelopen periode én de onzekere periode die voor ons ligt aandacht kan worden besteed, zodat alle inwoners zich betrokken en gehoord voelen.

Meierijstad mijmert
Foto: gemeente Meierijstad

Twee ideeën

Het comité heeft twee ideeën uitgewerkt. Zo wil zij als eerste in alle dertien kernen zogenaamde Mijmerplekken realiseren. Hoe deze precies vorm krijgen houdt het comité nog even voor zich. Het mag duidelijk zijn dat het plekken worden waar je in alle rust alleen of samen, keurig op afstand van elkaar, kunt mijmeren. “Je moet er kunnen herdenken, stilstaan bij dat wat er allemaal gebeurd is, maar ook de ruimte hebben om vooruit te kijken”, licht Maddy Goossens namens het comité toe. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door te luisteren naar de podcasts die het comité wil laten maken. “Met verhalen van inwoners van Meierijstad, oud én jong, over dat wat zij hebben meegemaakt, ervaren en beleefd. Hun angsten, vragen, gedachtes en hoop die zij hebben. Een levend audiodocument voor de toekomst.”

Oproep

Voor de locaties van de Mijmerplekken in de dertien kernen van Meierijstad en de verhalen voor de podcast roept het comité Meierijstad Mijmert individuele burgers, vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden, maatschappelijke en culturele organisaties, ondernemers, hulpverleners en vooral ook jongeren op om zichzelf via de website www.meierijstadmijmert.nl aan te melden. “Elk verhaal is daarbij waardevol”, stelt Goossens nadrukkelijk. “Het kunnen de belevenissen zijn van iemand die ziek is geweest, iemand die in de zorg werkt, een hulpverlener, maar ook het verhaal van een ondernemer die zijn business heeft moeten omgooien is interessant. Hoe gaat het bestuur van een sportvereniging om met deze tijd? Wat vindt een bewoner van een zorgcentrum ervan dat men zo
lang geen bezoek heeft mogen ontvangen?”

Uiteraard is het comité heel benieuwd naar de verhalen van jongeren. Hoe ervaren zij deze bijzondere tijd waarin zoveel zaken voor hen anders dan normaal zijn? Daarnaast heeft iedereen volgens Goossens de afgelopen maanden kunnen merken en ervaren dat er ook hartverwarmende initiatieven ontstonden en dat de inwoners van Meierijstad extra naar elkaar omkeken. “De kracht van samen, zoals onze burgemeester dat noemt. Ook die verhalen zijn waardevol om te horen.”

Presentatie

Uiteindelijk is het de bedoeling om dit alles op 28 maart 2021, in alle dertien kernen van Meierijstad te presenteren. Hiervoor wordt een speciaal programma uitgewerkt waarbij nadrukkelijk de samenwerking wordt gezocht met inwoners, organisaties en instanties uit de dertien kernen. Op de website www.meierijstadmijmert.nl is meer informatie terug te vinden over de plannen en de wijze waarop inwoners van Meierijstad hun ideeën en hulp kunnen aanreiken.
Tip de redactie!