Meer tijd voor het maken van de omgevingsvisie Meierijstad

logo Gemeente Meierijstad

De gemeente Meierijstad neemt meer tijd voor het maken van een omgevingsvisie. De gemeente doet dat om iedereen in de gelegenheid te stellen een bijdrage te leveren aan de visie. De bijdrage van de inwoners is onmisbaar, omdat de Omgevingsvisie richting geeft aan hoe we met z’n allen met onze leef-, woon- en werkomgeving om willen gaan.

Meer tijd en aandacht nodig

De Omgevingsvisie beschrijft hoe we willen dat Meierijstad er in 2030 uitziet en waar we samen aan moeten werken om dat te bereiken. De visie vormt de basis voor een samenhangende totaalaanpak die daarvoor nodig is. In het proces om te komen tot een omgevingsvisie voor Meierijstad komen complexe onderwerpen aan de orde met veel belangen en tegenstellingen. Met ontwikkelingen die soms grote impact hebben. Onlangs is het voorontwerp omgevingsvisie voorgelegd als praatstuk over deze complexe onderwerpen. Uit diverse gesprekken die over het voorontwerp gevoerd zijn, blijkt nu dat er meer tijd en aandacht nodig is voor aanvullende participatie. De gemeente organiseert die participatie rondom herkenbare onderwerpen. Het landelijk gebied is daar een voorbeeld van. In gesprekken die daarover met betrokkenen zijn gevoerd, blijkt dat een visie op land en tuinbouw nodig is als bouwsteen voor een integrale omgevingsvisie.

In het voorontwerp zijn diverse bouwstenen van beleid, waarover tijdens de gemeentefusie vanaf 2017 al met inwoners, belangenorganisaties en bedrijven is nagedacht, meegenomen. Ook is de bijdrage van diverse inwoners, ondernemers en belangenorganisaties uit verschillende bijeenkomsten in 2019 meegenomen. Voor beleid waarvoor dat nog niet was gebeurd, is een aanvullend proces van participatie wenselijk.

De gemeente maakt nu een plan van aanpak om alle partijen en betrokkenen een mogelijkheid te geven om deel te nemen, zodat alle onderwerpen de aandacht krijgen die ze verdienen. We houden de inwoners hierover op de hoogte via de gemeentelijke kanalen.

banieren meierijstad
Tip de redactie!