Wijkraad Plein is al twee jaar lid van de Statiegeldalliantie, een landelijke organisatie die probeert om statiegeld ingevoerd te krijgen. In juli 2021 zal er statiegeld geheven gaan worden op kleine plastic flesjes. Maar statiegeld op blikjes is ook hard nodig. Eind deze week valt daarover hopelijk een beslissing in de Tweede Kamer. Samen met bijna alle gemeenten, provincies, waterschappen en andere organisaties voeren we campagne om de druk op te voeren.

In deze Corona-tijd horen we steeds vaker dat kinderen te weinig bewegen en buiten komen. Dat is jammer. En daarom organiseert wijkraad Plein een zoektocht in onze wijk. We hopen dat ouders hun kinderen stimuleren om mee te doen.

Op 10 verschillende plekken hangt bijgevoegde ‘yes we can’-poster voor het raam voorzien van een rode letter. In onderstaand schema kun je die letters invullen in de 2e kolom. In de 3e kolom kun je aangeven of op dat adres een AED beschikbaar is. Deze informatie kun je overigens ook vinden op www.schijndelhartsave.nl onder ‘beheer – plattegrond’. Tot slot kun je van de gevonden 10 letters één woord maken.

Als je het onderstaande schema invult en vóór 1 maart 2021 opstuurt naar info@wijkplein.nl of afgeeft bij Van Beethovenstraat 58, dan zullen wij middels een loting 5 deelnemers belonen met €10.

Op deze manier wil wijkraad Plein de actie ‘Yes we can!’ onder de aandacht van wijkbewoners brengen én kunnen kinderen op een leuke manier actief op zoek naar de letters.

Adres: Letter Ja of nee een AED
 1 Plein 1944 39
 2 Teeuwishoek 10
 3 Bartokstraat 47
 4 Van Beethovenstraat 10
 5 Van Beethovenstraat 58 A nee
 6 Vivaldistraat 13
 7 Debussystraat 20
 8 Rossinistraat 44
 9 Spoorlaan 29
10 Gounodhof 10
Het woord is: …………………………………………..
Tip de redactie!