heemkunde-kring-schijndel

Het ‘Platform Erfgoed Meierijstad’ bestaat uit de Heemkundekringen Sint Oedenrode (De Oude Vrijheid), Veghel (Vehchele), Erp (Erthepe) en Schijndel en Stichting Roois Cultureel Erfgoed.

Een van de gezamenlijke activiteiten is het organiseren van een lezing voor de inwoners van Meierijstad. De lezing wordt gegeven door Frans Govers uit Uden over de door hem geschreven boeken: ‘Operation Market Garden’ Hoe Oost-Brabant wereldnieuws werd september – oktober 1944’.

U bent van harte uitgenodigd om deze lezing bij te wonen. De lezing wordt gehouden in de podiumzaal van ‘t Spectrum op maandag 9 september a.s. De vangt aan om 20.00 uur, maar u bent al vanaf 19.30 uur welkom in ‘t Spectrum. Voor deze lezing wordt een kleine bijdrage gevraagd. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor een kaartje, kosten 2 euro per stuk, via de website: www. heemkundekringschijndel. Ga naar het ‘contactformulier secretariaat’ en voer de gegevens in en vermeld bij ‘Onderwerp’: kaartje voor de lezing van 9 september 2019. Het bedrag dient te worden overgemaakt naar NL75RABO 01671 80630 t.n.v. heemkundekring Schijndel o.v.v. kaartje lezing 09-09-19. Na ontvangst ontvangt u een digitaal entreebewijs op naam. Het aanvragen van kaartjes voor anderen dan gezinsleden is niet mogelijk. Voor wie het digitaal aanvragen van kaarten niet mogelijk is: bel naar Jan Aalders, secretaris van PEM. Telefoonnummer 073-5474566 of 06-23103883. Ook met vragen kunt u bij hem terecht.

Hiervoor is iedereen van harte uitgenodigd. De lezing wordt gegeven op maandag 9 september om 20.00 uur in de Podiumzaal van ‘t Spectrum. De zaal is open vanaf 19.30 uur, er is plaats voor maximaal 242 personen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor een kaartje, kosten 2 euro per stuk, via de website: www.heemkundekringschijndel. Ga naar het ‘contactformulier secretariaat’ en voer de gegevens in en vermeld bij ‘Onderwerp’: kaartje voor de lezing van 9 september 2019. Het bedrag dient te worden overgemaakt naar NL75RABO 01671 80630 t.n.v. heemkundekring Schijndel o.v.v. kaartje lezing 09-09-19. Na ontvangst ontvangt u een digitaal entreebewijs op naam. Het aanvragen van kaartjes voor anderen dan gezinsleden is niet mogelijk. Voor wie het digitaal aanvragen van kaarten niet mogelijk is: bel naar Jan Aalders, secretaris van PEM. Telefoonnummer 073-5474566 of 06-23103883. Ook met vragen kunt u bij hem terecht.

Toelichting op de lezing

Onlangs is van de hand van historicus dr. Frans Govers verschenen de publicatie: ‘Operation Market Garden: Hoe Oost-Brabant wereldnieuws werd september – oktober 1944’. Het betrof een gecombineerde militaire operatie met als doel een snelle bezetting van het Duitse Ruhrgebied. De opzet is het leggen van een tapijt luchtlandingstroepen in door Duitsers bezet gebied langs de lijn Eindhoven – Son – Sint Oedenrode – Veghel – Uden – Grave – Nijmegen en Arnhem. Het Tweede Britse Leger dient vanaf Valkenswaard over de door parachutisten bezette bruggen op te rukken naar de kust van het IJsselmeer. Deze weg wordt de ‘Corridor’. De luchtlandingsoperatie krijgt de naam ‘Market’; de grondaktie wordt ‘Garden’ genoemd.
Op 9 september bespreekt Frans Govers voor alle inwoners van Meierijstad in ’t Spectrum de betekenis voor Zuid Nederland in het algemeen en voor Meierijstad in het bijzonder, waarbij Sint Oedenrode, Veghel en Schijndel de revue passeren. De eerste twee genoemde plaatsen worden bevrijd als gevolg van Market Garden; Schijndel betaalt een zware prijs aan deze zelfde militaire operatie. En Market Garden als geheel loopt uit op een drama. Meierijstad komt aan de orde met indrukwekkende beelden en nieuwe informatie. Nog steeds na al die jaren. Dr. Frans Govers is geen onbekende. Hij publiceert sinds de jaren ’70 en is nog steeds actief te midden van ons. Zijn publicaties over de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en Zuid-Nederland in het bijzonder betreffen ‘Corridor naar het Verleden’ met de bevrijding van Zuid-Nederland en het verzet in Oost-Brabant; ‘Pyjama House’ over de pilotenhulp in onze regio en tenslotte ‘Stemmen uit Dachau’, waarin veel geestelijken in onze regio een rol spelen. Zijn publicaties worden sinds het verschijnen veel geraadpleegd en geciteerd.
Oorlog

Open chat
Tip de redactie!
Powered by