Korte termijnverpachting agrarische grond 2017

logo-gemeente-schijndelVoor het jaar 2017 wil de gemeente Schijndel een aantal agrarische gronden verpachten. In aanmerking komen alleen in de gemeente Schijndel gevestigde agrarische bedrijven. Een agrariër kan slechts voor één kavel in aanmerking komen. Alleen door inschrijving via betreffend formulier kunnen agrariërs in aanmerkingen komen voor deze gronden. Ook agrariërs die op andere wijze al een verzoek ingediend hebben, dienen zich (opnieuw) in te schrijven via betreffend formulier.

De formulieren voor inschrijving, waarop de voorkeuren kenbaar gemaakt kunnen worden, zijn vanaf 3 november a.s. te downloaden vanaf de website van de gemeente Schijndel of verkrijgbaar bij de receptie van het gemeentehuis.

De ingevulde formulieren dienen uiterlijk 14 november a.s. in een gesloten envelop te worden ingeleverd bij de receptie of tijdig opsturen naar postbus 5, 5480 AA Schijndel.

Met nadruk wordt gewezen op de uiterlijke datum van inlevering; formulieren die na 14 november a.s. worden ontvangen, blijven buiten behandeling.

De toewijzing vindt plaats middels loting.

De loting (openbaar) is op donderdag 17 november a.s. van 14.00 tot 14.45 uur in de Trouwzaal van het gemeentehuis, Markt 20.
Tip de redactie!