Ideeën deelnemers Meierijstad winnen prijs bij ontwerpprijsvraag Brood en Spelen

Provincie Noord Brabant, Logo

De winnaars van de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen zijn woensdag 4 juli bekend gemaakt. 8 Brabantse teams die concrete ideeën inzonden voor nieuwe perspectieven voor het buitengebied wonnen een bedrag van € 25.000 en deskundige begeleiding om hun plannen verder uit te werken.

De prijsvraag Brood en Spelen speelt in op de veranderingen op het platteland en biedt boeren en grondeigenaren een kans om samen met ontwerpers en anderen creatieve ideeën te bedenken voor de toekomst van hun bedrijf. Ze worden uitgedaagd om in teams na te denken over radicale, realistische en realiseerbare voorstellen voor de grote opgaven waar het platteland voor staat.
Rijksbouwmeester

De jury, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman, heeft 8 winnaars op de Brabantse zandgronden geselecteerd en 8 in Gelderland en Overijssel. Rijksbouwmeester Floris Alkemade: “De grote veranderingen die zich op het platteland aftekenen, zijn niet alleen problematisch. Ze bieden ook grote mogelijkheden. De winnaars laten een breed scala aan vernieuwende inzichten zien, die we de komende maanden de mogelijkheid bieden om te experimenten en te verdiepen.”

95 teams, waarvan 51 uit Brabant, stuurden een grote diversiteit aan voorstellen in: van nieuwe teelten tot broedplaatsen voor lokaal ondernemerschap en van wonen en welzijn tot circulaire oplossingen.Rijksadviseur voor het Landschap, Berno Strootman: “Ik hoop van harte dat deze plannen ook anderen zullen inspireren om te vernieuwen. Om echt een omslag te kunnen maken op het platteland zijn naast aanlokkelijke perspectieven ook nieuwe vormen van samenwerken en slimme businessmodellen hard nodig.“
Hand aan de ploeg

Foto: provincie Noord Brabant

De winnende teams gaan de komende maanden hun plannen verder uitwerken. Daarvoor ontvangen zij ieder een bedrag van € 25.000 excl. btw. Ook krijgen zij een coach van de provincie en deskundige ondersteuning. Gedeputeerde Erik van Merrienboer: “Ik ben ontzettend blij dat de prijsvraag zoveel eigenaren en ontwerpers aan elkaar heeft gekoppeld. De schatkist bestaat voor de provincie en de Brabantse gemeenten die zich gezamenlijk inzetten voor de opgaven in het buitengebied, niet uit acht, maar uit 51 toekomstperspectieven. Ik hoop dat ook de teams die niet gewonnen hebben zó overtuigd zijn van hun plan, dat zij hoe dan ook de hand aan de ploeg slaan. Zij mogen rekenen op onze warme belangstelling.”
Winnaars

De 8 Brabantse winnaars zijn:

  • Circulaire boerderij Beers (Cuijk) – Marco Smits Tweelinden/Marco Vermeulen Studio Marco Vermeulen
  • Smaakstaat (Halderberge) – G.J.M. van der Kaa De Walnoothoeve(n)/Eva Pfannes Ooze Architect
  • De Natuurakker (Meierijstad)Jos Klessens Akkerbouwer – Joeri de Bekker OVSL/Oog voor Schoonheid Landschapsarchitectuur
  • Educatie, recreatie en duurzaam wonen op het boerenerf (Zundert) – J.A.J. Braspenning Floribras Garden Plants/Ad Schoenmakers Architecten buro Schoenmakers
  • Productief Peppelland (Meierijstad) – Frans van Boeckel Particulier grondeigenaar /Joost van der Waal Zelfstandig architect
  • De wederkeer van het pastorale landschap (Boxtel) – Rob van de Langenberg Coöperatie Herenboeren/Niké van Keulen MTD Landschapsarchitecten
  • Kwatrijn: Generatiebestendig boeren in het hart van Brabant (Haaren) – Bas Combee Maatschap Combee/de Visser Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw
  • Natuurinclusieve Streekboerderijen Slabroek (Uden)- Frank van Beuningen Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen/Pieter Veen Circular landscapes

Eervolle vermelding

De volgende inzendingen kregen een eervolle vermelding:

  • De Kippencoupé (Oirschot/Boxtel) – Peter van Agt Fladder Farm/Harro Wieringa Witteveen+Bos
  • OpportuniTEA (Someren) – Marielle Swinkels ZorgtechnoService/Mirte van Laarhoven OKRA Landschapsarchitecten

Meer informatie over de inzendingen van de winnaars uit Brabant, Gelderland en Overijssel staat op de website www.prijsvraagbroodenspelen.nl.

Initiatiefnemers

Brood en Spelen is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, de ministeries van BZK en LNV, de Noord-Brabantse Waterschapsbond, het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV, ZLTO en de gemeente Deurne. Het initiatief wordt ondersteund door de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen en de 22 gemeenten van de Brabantse Taskforce VAB’s. Diverse partijen leveren als partner een bijdrage in kennis en ondersteuning, zoals Wageningen University&Research en het Kadaster. De prijsvraag wordt uitgevoerd in samenwerking met Architectuur Lokaalen is gebaseerd op Kompas bij Prijsvragen.

 
 

Tip de redactie!