Na de zomervakantie gaat de schop in de grond in de Harry Bolsiuslaan, Dr. Schaepmanlaan en Pater v.d. Elsenstraat in Schijndel. Op dinsdag 27 juni heeft het College van B&W van Meierijstad het definitief ontwerp voor de herinrichting van deze straten vastgesteld.

 Participatie

Voor de Dr. Schaepmanlaan en de Pater v.d. Elsenstraat is het ontwerp samen met vertegenwoordigers van de bewoners gemaakt, waarna een informatieavond voor alle bewoners is gehouden. Het ontwerp van de andere straat is in 2016 al met de bewoners besproken en goedgekeurd.

 Duurzaamheid

Er wordt een duurzame en toekomstbestendige inrichting gerealiseerd. Zo wordt het gemengde rioolstelsel omgebouwd naar een gescheiden rioolstelsel. Schoon water wordt opgevangen en via een regenwaterriool afgevoerd naar de waterpartijen in het Kloosterpark; hiermee wordt geanticipeerd op klimatologische ontwikkelingen. Ook worden de bestaande gebakken bestratingsmaterialen hergebruikt. Zoveel mogelijk bomen worden gehandhaafd en de groeiomstandigheden van bestaande en nieuwe bomen worden verbeterd.

Uitvoering

De werkzaamheden worden na de zomervakantie opgestart. Begonnen wordt met het rooien van bomen, waarna het water-en gasleidingsbedrijf de oude leidingen gaat vervangen door nieuwe. Aansluitend wordt de riolering vervangen en wordt het nieuwe straatwerk aangelegd.

Zodra de aannemer zicht heeft op de uitvoeringsplanning wordt er een informatieavond georganiseerd om de bewoners daarover te informeren. Ook wordt dan uitgelegd welke tijdelijke verkeersmaatregelen nodig zijn om het werk veilig uit te kunnen voeren.

 
Tip de redactie!