Commissievergaderingen Meierijstad in het bestuurscentrum

Vanavond worden er in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode twee commissievergaderingen gehouden. De vergadering starten om 19.30 uur.

Hieronder de agendapunten voor deze vergaderingen.

Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering (in de Raadzaal)

  • Notitie Handelingsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid
  • Ontwerp-‘Verklaring van geen Bedenkingen’ voorgenomen vestiging varkenshouderij aan de Lieshoutseweg Sint-Oedenrode
  • Bestemmingsplan Herziening Pater Vervoortstraat 31 Zijtaart
  • Bestemmingsplan Buitengebied Veghel, 2e ontwikkelplan
  • Bestemmingsplan Buitengebied Veghel, Herziening Den Dubbelen 3

Je kunt de vergadering ook via een livestream bekijken: livestream vergadering

Commissie Mens en Maatschappij (in de Parallelle zaal)

  • Zienswijze koersbepaling WSD
  • Benoeming burgercommissielid
  • Wijziging begroting 2017 conform 1e Bestuursrapportage 2017
  • Jaarrekeningen 2016 voormalige gemeenten Veghel, Schijndel, Sint-Oedenrode
  • Uitgangspunten begroting 2018 Meierijstad

Je kunt de vergadering ook via een livestream bekijken: livestream vergadering

Op 13 juli staat een raadsvergadering gepland waar over bovengenoemde onderwerpen een besluit genomen zal worden. Ook deze vergadering zal aanvangen om 19:30 uur in het Bestuurscentrum te Sint-Oedenrode.
Tip de redactie!