Het voormalige gemeentehuis Schijndel (het wenkend perspectief) werkt toe naar de ingebruikname eind mei. In december vond de bouwkundige oplevering plaats van de renovatiewerkzaamheden van bouwbedrijf Hazenberg. Daarna werd verdergegaan met de
voorbereidingen van de inrichting.

Doel/partijen

In het gebouw aan de Markt in Schijndel komen verschillende functies samen: een vestiging van de NOBB (bibliotheek), dienstverlening vanuit het klantcontactcentrum en burgerzaken, de gemeentelijke kunstcollectie en het depot en een informatiepunt toerisme/recreatie. Wethouder Menno Roozendaal: “De verschillende functies worden met elkaar gedeeld, zodat de beleving voor degene die er straks komt, optimaal en gastvrij is. Of je nu komt voor een paspoort, voor de kunst of voor een activiteit van de bibliotheek. Ik ben trots op deze mooie aanwinst voor.”

Besluit college

Het gebouw blijft in eigendom van de gemeente. Eerder werd dit besluit door de gemeenteraad genomen. Omdat straks de deuren opengaan en de laatste informatie nu verzameld is, is de exploitatie berekend en zijn de afspraken van de nieuwe samenwerking en de manier waarop de diensten verleend worden beschreven. Het college heeft hiermee ingestemd.

Naamgeving

Voor het Wenkend Perspectief is het voorstel gedaan om het oude deel de naam RAADhuis te geven. Het verwijst naar het woord raden en raad (bibliotheek, kennis en ontsluiting kunstcollectie) en bovendien heeft er – zo blijkt uit vroegere documenten – een gebouw gestaan met deze noemer Raadhuis’. Op verschillende manieren is gepeild hoe men ten opzichte van deze naam staat en is de gelegenheid geboden suggesties te doen. Daaruit kwam het RAADhuis sterk naar voren. Projectwethouder Coby van der Pas: “Wat is het een prachtig gebouw geworden, met een unieke inrichting met de diverse partijen die hier hun huisvesting gaan vinden. Vanaf de start van de ontwikkeling in 2016 is ook een participatiegroep betrokken geweest bij de herbestemming van het voormalige gemeentehuis. Natuurlijk hebben we hen ook betrokken bij de naamgeving. Ook zij ondersteunen van harte de naam RAADhuis.

gemeentehuis schijndel
Tip de redactie!