Glasvezel buitengebied Meierijstad

Het College van B&W van Meierijstad hecht er grote waarde aan dat glasvezel op korte termijn bereikbaar wordt voor alle inwoners en ondernemers van het buitengebied. Gesprekken met Maatschappij voor Breedband in Brabant (Mabib) zijn in een vergevorderd stadium. Er wordt gekoerst op realisatie in 2018.

Aanbieders aan zet
Via het supersnelle glasvezelnetwerk kunnen de adressen in het buitengebied dan gebruik maken van televisie-, internet- en telefoniediensten. Wethouder van Rooijen: “Investeren in moderne communicatietechnologie is essentieel. Snel internet is vandaag de dag natuurlijk een must voor de burgers, maar ook het bedrijfsleven kan niet meer zonder deze infrastructuur. Glasvezel is echter geen nutsvoorziening. Dat betekent dat de gemeente deze voorziening niet zelf aan mag leggen zolang de kans bestaat dat een aanbieder zich meldt. En we zijn nu in een vergevorderd stadium met een aanbieder”.
Op dit moment ligt er een aanbod voor van Mabib om alle panden in het buitengebied aan te sluiten op glasvezel. Met de term ‘panden in het buitengebied’ worden uitsluitend de panden buiten de bebouwde kom aangeduid. Binnen de bebouwde kommen zijn op dit moment al snelle kabelverbindingen beschikbaar. De gemeente Meierijstad verwacht nog dit jaar het contract met Mabib te ondertekenen.
Daarna begint Mabib met de voorlichting en met het inventariseren van de behoefte onder de bewoners en ondernemers van het buitengebied. Meer informatie hierover zal via Mabib worden verstrekt. Mabib streeft ernaar om in 2018 het gehele Meierijstadse buitengebied te hebben voorzien van glasvezel.

Tip de redactie!