Hart voor Schijndel presenteert dossier burgerbetrokkenheid: “Gelukkig in Meierijstad”

hart voor schijndel logo

De politieke partij Hart voor Schijndel heeft het dossier burgerbetrokkenheid “Gelukkig in Meierijstad” gepresenteerd. De partij vindt dit het belangrijkste stuk wat het ooit heeft geschreven. Dit stuk is waar de partij voor staat. Het stuk gaat over hoe inwoners van Meierijstad weer eigen baas worden over hun eigen leven, straat, buurt en dorp. Door samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint Oedenrode en Veghel tot de nieuwe gemeente Meierijstad is een schaalvergroting ontstaan, waardoor de afstand naar de burger groter wordt. Hart voor Schijndel wil de verantwoordelijkheid, invloed en zeggenschap van inwoners uit de dertien kernen van Meierijstad vergroten door bijvoorbeeld geld over te hevelen naar de wijken en dorpen. Met u de mogelijkheid bieden dingen te doen, die de overheid nu nog voor u bedisselt. Met u de vrijheid geven om de publieke ruimte met uw dorpsgenoten naar eigen goeddunken in te richten. En met ambtenaren die het gemeentehuis verlaten en hun werk bij u in het dorp doen. Zodat ze dat dorp van u beter leren kennen.

Het dossier van Hart voor Schijndel bestaat uit elf concrete ideeën om bovenstaande te realiseren:

 1. “Dat kan ik beter”
 2. Breng de gemeente dichtbij
 3. Laat de welzijnswerkers pitchen
 4. Alles draait om het sociale netwerk
 5. Het sociale netwerk in het sociaal wijkteam
 6. Formaliseer dat sociale netwerk
 7. Zorg met gesloten beurs
 8. Een begroting per wijk en dorp
 9. Start een Maatschappelijk Initiatieven Fonds
 10. Opbouwwerker 2.0: de omgevingsmakelaar
 11. Het groenadoptieplan van Schijndel wordt een Meierijstad-plan.

Deze onderwerpen worden concreet gemaakt in het dossier: “Gelukkig in Meierijstad
Tip de redactie!