Extra financiële bijdrage huishoudelijke hulp voor Laverhof

logo-gemeente-schijndelExtra financiële bijdrage huishoudelijke hulp voor Laverhof

Door het leveren van maatwerk bij de uitvoering van de huishoudelijke hulp is een tekort ontstaan

Burgemeester en wethouders van Schijndel hebben besloten Laverhof een aanvullende bijdrage van € 101.105,00 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de huishoudelijke hulp. Door het leveren van maatwerk bij de uitvoering van deze taak is het aantal beschikbare uren huishoudelijke hulp voor 2016 overschreden. Besloten is Laverhof te compenseren voor dit verlies.

Gemeentelijk beleid De verantwoordelijke wethouder voor het WMO beleid is Wethouder E. Witlox. Hij zegt hierover: ‘De kern van het beleid van de gemeente Schijndel is altijd geweest: maatwerk. Maatwerk betekent, maak gebruik van de eigen kracht en de kracht van de omgeving en daar waar extra’s nodig zijn, faciliteren we dat vanuit de gemeente’. De extra bijdrage die de Gemeente verstrekt aan Laverhof, sluit prima aan bij deze visie’.

De cijfers In 2016 is het aantal uren huishoudelijke hulp overschreden met 4.596. Bij een uurtarief van € 22,00 is dit voor Laverhof een verlies van € 101.105,00. De overschrijding is een direct gevolg van het maatwerk dat Laverhof levert op basis van de afspraken met cliënten. Gemiddeld waren 2 uren per cliënt begroot. In de praktijk blijken gemiddeld 2,23 uren per cliënt nodig te zijn.

mgr-bekkershuis-LaverhofOndanks deze overschrijding blijft Laverhof zich richten op het naar beneden stellen van de inzet van de huishoudelijke hulp waar mogelijk. De stijgende kosten voor huishoudelijke hulp (dit geldt niet alleen voor Laverhof) zijn onderwerp van gesprek geweest in de aanloop naar Meierijstad. Dit wordt in 2017 verder opgepakt.

Huishoudelijke hulp Laverhof biedt hulp bij het huishouden, zodat mensen zelfstandig kunnen blijven wonen. In het kader van de WMO kunnen deze kosten door de gemeente worden vergoed. Gemeenten gaan hierover in gesprek met de aanvrager tijdens een zogenaamde ‘keukentafelgesprek’.

Eind september stuurde de gemeente Schijndel 450 brieven aan inwoners die vanuit de WMO een beschikking hebben voor huishoudelijke hulp (zorg in natura). Deze beschikkingen lopen eind 2016 af. Mensen konden aangeven of ze een gesprek wilden over de huishoudelijke hulp.

Minder dan 10% van de aangeschreven cliënten heeft aangegeven een gesprek te willen over de huishoudelijke zorg. Dat kan zijn omdat men niet tevreden is, maar ook omdat men bijvoorbeeld over wil stappen naar een andere aanbieder. Met deze cliënten is het Sociaal Wijkteam momenteel in gesprek. Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de cliënten tevreden zijn over de huishoudelijke hulp.
Tip de redactie!