Gemeente Meierijstad sluit aan bij Regionaal Bureau Leerplicht Brabant-Noordoost

logo MeierijstadGemeente Meierijstad sluit aan bij Regionaal Bureau Leerplicht Brabant-Noordoost

Gisteren heeft de gemeenteraad van Veghel, als laatste van de drie Meierijstad-gemeenten, ingestemd met de aansluiting bij het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant-Noordoost. De gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrode hadden vóór de zomer al ingestemd met de aansluiting.

Het uitvoeren van de Leerplichtwet en het bestrijden van voortijdig schoolverlaten tot de leeftijd van 23 jaar zijn gemeentelijke taken. In veel regio’s is de uitvoering van deze taken geregionaliseerd. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn het verminderen van de kwetsbaarheid van de uitvoering, een lagere overhead en een betere samenwerking met de onderwijspartners over de grenzen heen.

De gemeenten Sint-Oedenrode en Veghel waren reeds aangesloten bij het Regionaal Bureau Leerplicht Brabant-Noordoost. De gemeente Schijndel is momenteel aangesloten bij het Regionaal Bureau Leerplicht in Sint-Michielsgestel.

Voor de uitvoering van de leerplicht in Meierijstad zijn een aantal mogelijke scenario’s bekeken. Deze scenario’s waren:

–       Zelf uitvoeren door gemeente Meierijstad
–       Aansluiten bij RBL Sint-Michielsgestel
–       Aansluiten bij RBL Brabant-Noordoost
–       Dienstverleningsovereenkomst met een derde partij (volledige uitbesteding zonder zeggenschap)

De colleges van de betrokken gemeenten hebben de drie raden voorgesteld te kiezen voor aansluiting bij RBL Brabant-Noordoost.

Aansluiten bij RBL Brabant-Noordoost is het meest effectief. Het werkgebied van het RBL Brabant-Noordoost is Land van Cuijk, Oss, Landerd, Bernhezen, Uden, Boekel, Sint-Oedenrode en Veghel. Hierbinnen ligt ook de regio Passend Onderwijs 30.06 (Oss-Uden-Veghel) en daarmee is het RBL de regionale aanspreekpartner voor alle scholen. Het RBL Brabant-Noordoost is sterk sub-regionaal georganiseerd. Er zijn drie sub-locaties: Oss, Cuijk en Veghel. Van daaruit werken de leerplichtambtenaren en medewerkers voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk op de scholen zelf en samen met andere professionals zoals de basisteams Jeugd & Gezin. Ook valt het werkgebied van het RBL Brabant-Noordoost binnen dat van de jeugdzorg.

Door de ambtelijke samenvoeging van Sint-Michielsgestel en Boxtel was het verder onduidelijk wat de toekomst van het RBL Sint-Michielsgestel is.
Tip de redactie!