Gemeente Meierijstad legt werkzaamheden glasvezel stil

logo Gemeente Meierijstad

Gemeente Meierijstad heeft het werk van de aannemer van Glasvezel Buitenaf per direct stilgelegd in de hele gemeente. Reden van stilleggen is dat bij herhaling afspraken over de uitvoering van werkzaamheden niet worden nagekomen. Op dit moment is niet bekend wanneer het werk weer hervat kan worden.

Glasvezel Buitenaf en gemeente Meierijstad hebben in 2018 een convenant gesloten. Het
convenant gaat over de aansluiting van huishoudens en bedrijven in het buitengebied op glasvezel.
De gemeente heeft Glasvezel Buitenaf vergunning verleend om de glasvezel aan te leggen.
Daarbij gelden voorwaarden voor graven en leggen van kabels. Op die manier bewaakt de
gemeente dat het ondergrondse netwerk van kabels en leidingen deugdelijk is én alles goed blijft
functioneren. Glasvezel Buitenaf selecteert en contracteert zelf aannemers voor de
werkzaamheden.

Toezicht: kwaliteit werk is ondermaats

Zoals gebruikelijk bij een werk in uitvoering controleren de toezichthouders van de gemeente of de werkzaamheden volgens afspraak plaatsvinden. Dat doen ze om de veiligheid van inwoners en
weggebruikers te waarborgen én om schade aan gemeentelijke of particuliere eigendommen te
voorkomen. In het geval dat de kwaliteit van het werk tekort schiet, is dat altijd aanleiding om de
aannemer daarop aan te spreken. Bij voldoende verbetering kunnen de werkzaamheden dan
gewoon doorgaan. Maar in het uiterste geval gaat de gemeente over tot stilleggen van een werk.
Met de werkzaamheden voor de aanleg van glasvezel is in november 2018 een start gemaakt.
Sindsdien heeft de gemeente het werk drie keer stilgelegd.

Wethouder van Rooijen vindt het heel vervelend dat de gemeente genoodzaakt is nu opnieuw al
het werk stil te leggen: “We weten hóezeer onze inwoners in het buitengebied zitten te springen om een snelle glasvezelverbinding. Daarom hebben we ons er vanaf de start van Meierijstad sterk
voor gemaakt dat het er komt. En wij willen óók voortgang; Maar wel volgens de afgesproken
specificaties en daar schort het nu aan. Onzorgvuldig graven leidt op verschillende plekken tot
onveilige (verkeers-)situaties en overlast voor inwoners. En zelfs langdurige overlast door schade
aan riolering, water- en gasleiding, elektra-en telefoniekabels. Dat accepteren we niet; dat moet
echt anders”.

Om de tafel

De gemeente ontvangt ook signalen van inwoners en dorpsraden dat ze ten gevolge van
graafschades overlast ervaren en dat ze slecht geïnformeerd worden door de aannemer.
De gemeente is in overleg met Glasvezel Buitenaf over de ontstane situatie. Insteek blijft het
zoeken naar een oplossing zodat werkzaamheden weer hervat kunnen worden op een
verantwoorde manier.
 

Glasvezel

Tip de redactie!