In deze rubriek stelt wekelijks een raadslid zich voor aan de inwoners van Meierijstad. Deze keer een raadslid zonder ervaring uit de voormalige gemeente Schijndel, Marrik van Rozendaal (56). Marrik komt uit Schijndel en trad in januari toe tot de gemeenteraad van Meierijstad.
Hij is gehuwd en heeft 3 kinderen. Hij werd na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 lid van D66. ‘Er stonden toen maar 4 partijen op de lijst en die haddenniet mijn kleur. Ik wilde in de nieuwe gemeente een nadrukkelijk progressief geluid laten klinken.’

Samenwerking

Marrik wil zaken in samenwerking met anderen voor elkaar krijgen. ‘Constructief, maar ook kritisch en vasthoudend als het gaat om zaken die D66 echt belangrijk vindt. D66 is na 18 jaar weer terug in de gemeenteraad met 1 zetel. We moeten dus samen met anderen invloed krijgen op wat er in Meierijstad moet gebeuren.’ Hij is zich bewust van de taak van de gemeenteraad als hoogste politieke orgaan. In die hoedanigheid wil hij zich vooral bezig houden met kaders en de controle van het college. ‘Ik vind dat een gemeenteraadslid niet bezig moet zijn met winkelwagentjes en hondenpoep en niet in moet gaan op individuele gevallen.’ Als raadslid zet Marrik zich in voor zaken die belangrijk zijn voor meerdere mensen en waarmee het algemeen belang gediend wordt.

Kritisch

Marrik geeft aan dat de meeste raadsleden zeer betrokken en respectvol zijn. ‘We geloven in de nieuwe gemeente. Alle partijen zijn kritisch naar de wethouders en dat is heel goed. Ook merk ik dat door zaken op de agenda te zetten, D66 invloed heeft en dat invloed ook gegund wordt.’ Hij hoopt de komende jaren het verschil te kunnen maken met onderwerpen zoals duurzaamheid, Meierijstad schoner, kunst en cultuur en behoud van jongeren voor de gemeente.

Wie zitten er in de raad?

Wilt u weten wie er allemaal in de gemeenteraad zitten? Ga dan naar www.meierijstad.nl/ gemeenteraad. Behalve de raadsleden zijn daar ook de burgercommissieleden te vinden.

Brieven aan de raad

Wilt u aandacht vragen voor een bepaald onderwerp of hebt u een boodschap voor de gemeenteraad? Stuur dan een mail of brief naar de griffie ter attentie van de gemeenteraad. Uw e-mail of brief komt dan op de lijst ingekomen stukken van de raad en wordt daarmee openbaar.

Informatie griffie

Voor meer informatie over de gemeenteraad kunt u contact opnemen met de griffie. Dit kan zowel telefonisch 14 0413 als via email griffie@meierijstad.nl
Tip de redactie!