Gemeente Meierijstad – Ken je raadslid!

In deze rubriek stelt een raadslid zich voor aan de inwoners van Meierijstad. Deze keer Jankees Schwiebbe (53) uit Schijndel, raadslid namens het CDA. Hij is gehuwd en heeft een dochter. Hij kwam in de gemeenteraad van Schijndel in 2006. Nu zit hij in de gemeenteraad van Meierijstad. Hij typeert zichzelf als volgt: “Betrokken bij veel onderwerpen waarbij ik mijn kennis en ervaring deel om zo samen tot een goed standpunt en besluit te komen. Af en toe eigenwijs en met een eigen mening die soms anders kan zijn.“

Stempel

Over de reden van zijn raadslidmaatschap zegt hij het volgende: “Ik wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van onze gemeente waarbij ik soms een stempel druk op bepaalde onderwerpen.” Jankees ervaart het raadslidmaatschap als een belangrijke taak waarvoor hij zich verantwoordelijk voelt. “Je hebt als raadslid een voorbeeldfunctie. Ook tijdens moeilijke momenten of als je kritiek krijgt, is het van belang om correct te blijven. Daarnaast zien mensen je als aanspreekpunt en als belangenbehartiger. Dat probeer ik waar te maken voor zover ik dat kan.”

Contact

Het contact met burgers en bedrijven is volgens Jankees belangrijk om input te krijgen om het raadswerk nog beter te doen. “De gemeenteraad controleert het college op datgene wat ze doet. De raad kan ook zelf met voorstellen komen. Raadsleden kunnen ideeën en kritische noten van inwoners inbrengen tijdens vergaderingen. Wij zijn ook een spreekbuis van de inwoners richting het college van burgemeester en wethouders.”

Doelen

Jankees heeft zich als raadslid een paar doelen gesteld: “Een betere gemeente op allerlei terreinen met een goed functionerend bestuur en een financieel gezonde gemeente. Soms krijg je kritiek als raadslid omdat mensen het ergens niet mee eens zijn. Dat mag natuurlijk. Maar ik zou het prettig vinden als we na deze raadsperiode ook positieve feedback krijgen op zaken waaraan wij als partij, of ik als raadslid, richting heb gegeven en waarover we een besluit hebben genomen. Dan vind ik mijn raadsperiode geslaagd.”

Meierijstad, Jankees Schwiebbe
Foto: gemeente Meierijstad
Tip de redactie!