Gemeente Meierijstad is genomineerd voor de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs. Deze prijs is in samenwerking met iktoon – maand voor amateurkunst – en wordt uitgereikt aan de gemeente die uitblinkt in het stimuleren van cultuurparticipatie in de regio. Andere genomineerden zijn de gemeenten Assen, Lisse, Steenbergen en Zwolle. Uit de vijf finalisten wordt tijdens de iktoon-maand op 28 juni door de jury een winnaar gekozen. Deze ontvangt €15.000,- die ten goede moet komen aan de cultuurparticipatie in de gemeente. De winnaar mag zichzelf daarnaast een jaar lang Beste Cultuurparticipatie Gemeente van Nederland noemen.

In Nederland zijn 6,4 miljoen mensen in hun vrije tijd actief met kunst bezig. Het BNG Cultuurfonds wil met de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs gemeenten die zich hier actief voor inzetten stimuleren. Mat Meijs, BNG Cultuurfonds: “Cultuur deel je: actief deelnemen aan kunst en cultuur draagt bij aan de ontwikkeling en zingeving van mensen en aan een sociale samenleving. Al die amateurkunstenaars zorgen voor verbinding, verrijking en leefbaarheid in hun gemeente. Met deze prijs willen wij dit stimuleren”.

Genomineerden

De verscheidenheid van inzendingen was volgens de jury verrassend groot; uit bijna elke provincie zijn verschillende projecten aangedragen, van grote tot kleine gemeenten. Uit de 70 inzendingen sprongen er vijf gemeenten voor de jury uit. De daarin aangedragen projecten waren opvallend, hadden een logische samenhang met het beleid en de impact op de omgeving was duidelijk zichtbaar.

De jury over gemeente Meierijstad

Een prachtig voorbeeld van hoe een gemeente samen met het bedrijfsleven en culturele instellingen tot een gemeenschappelijke en samenhangende visie komt over talentontwikkeling, is de Circle of Talent. Van basisonderwijs tot vrije tijd en van kinderen tot en met volwassenen. Met het oude fabriekscomplex CHV Noordkade is een culturele hub herrezen waar de culturele beleving, participatie en menselijke basisbehoeftes als eten en sociale ontmoeting centraal staan. Belangrijk om te noemen is dat deze gemeente nieuw is; een fusie van gemeenten Sint Oedenrode, Schijndel en Veghel. Die fusie stimuleerde ook samenwerking en samenvoeging van verschillende cultuurinstellingen met aanbod in receptief cultuurbezoek, cultuureducatie en cultuurparticipatie. Phoenix Cultuur is het centrum voor kunstonderwijs in de gemeente met aanbod in de verschillende dorpskernen. De samenwerking onderling is goed, evenals met de gemeente die de rol als aanjager, innovator en sparringpartner vervult. Maar liefst 19 ‘particuliere’ inzendingen hebben Meierijstad aangedragen. De jury is enthousiast over de hotspotfunctie die CHV Noordkade heeft in de regio, die met de vestiging van onder andere Phoenix Cultuureducatie zorgt voor een breed scala aan lessen, workshops en cursussen voor jong en oud. Cultuureducatie zorgt voor een breed scala aan lessen, workshops en cursussen voor jong en oud.

Uitreiking tijdens iktoon-maand

De prijs wordt uitgereikt op donderdag 28 juni om 16:00 uur in de Koepelzaal van Het Huis in Utrecht. De uitreiking is tevens de afsluiting van de iktoon-maand. Met zo’n 78.000 deelnemende kunstenaars, 3500 evenementen en 185.000 bezoekers is iktoon de grootste kunstmanifestatie van Nederland. Op meer dan duizend locaties in circa 130 gemeenten, worden voorstellingen, workshops, exposities, shows, kunstmarkten, openbare repetities en open dagen georganiseerd. Iktoon biedt alle 6,4 miljoen kunstenaars die Nederland rijk is hiermee een podium. Iedereen die een creatieve hobby heeft en dit wil laten zien, kan een evenement aanmaken. Door het hele land zijn kunstzinnige activiteiten te doen, bekijk het landelijke programma op https://iktoon.nl/agenda.

Tip de redactie!