Update: Groot onderhoud N618 Boxtel – Schijndel mogelijk later dan gepland

Update:

Tijdens de inloopavond van gisterenavond is bekend geworden dat het groot onderhoud aan de N618 mogelijk enkele maanden vertraging oploopt. Bij het grondonderzoek dat op diverse plaatsen heeft plaatsgevonden langs deze weg is vervuiling  met zogenaamde PAK’s aangetroffen. Deze vervuiling dient eerst gesaneerd te worden voordat het groot onderhoud kan plaatsvinden. Omdat de resultaten van het grondonderzoek pas recent bekend zijn zal er nader overleg moeten plaatsvinden met specialisten over de gevolgen hiervan voor de planning van het groot onderhoud.

Op het moment dat de provincie kan starten met het onderhoud zal dit in gedeeltes gaan plaatsvinden om de overlast voor het autoverkeer zo veel mogelijk te beperken. Hiervoor is de weg in een aantal vakken opgedeeld. Bij de werkzaamheden zal de toplaag van de weg worden verwijderd. Daar waar nodig zal ook de onderlaag van de weg worden hersteld. Ook zal de weg 50 cm verbreed gaan worden en zullen er geleiders naast de weg komen. Dit omdat de provincie graag de bomen die nu langs de weg staan en gerooid worden wil vervangen door nieuwe bomen. Voor de veiligheid van de automobilist zijn er dan houten geleiders nodig.

Uiteindelijk zal de weg twee weekenden compleet worden afgesloten om de nieuwe bovenlaag op de weg te kunnen aanbrengen. De totale werkzaamheden gaan ongeveer 2 1/2 tot 3 maanden in beslag nemen. De provincie is op dit moment bezig met de afronding van het bestek waarna een Europese aanbesteding zal plaatsvinden om de uitvoerder voor het project te selecteren.

 

 

 
Tip de redactie!