Gemeente Meierijstad en de basisregistratie personen

Rechten en plichten van u en van de overheid

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan de persoonsgegevens van inwoners van Nederland, maar ook van tijdelijke migranten en van Nederlanders die in het buitenland wonen. Iedereen heeft de plicht om een geboorte, verhuizing of een overlijden aan te geven bij de gemeente. Maar wat doet de overheid eigenlijk met al die gegevens van haar burgers? Hieronder leest u waarvoor de persoonsgegevens die in de basisregistratie personen staan, gebruikt worden. We zetten uw rechten en verplichtingen op een rij. Ook als u zich vanuit het buitenland voor langere tijd in Nederland wilt vestigen, leest u hieronder hoe dit gaat.

Waarom is de Basisregistratie personen belangrijk?

De overheid heeft juiste gegevens nodig over haar burgers. Bijvoorbeeld om een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen, om uitkeringen te verstrekken en om gemeentelijke belastingen te heff en. Maar het belang hiervan gaat nog verder. Ook organisaties zoals de Belastingdienst, uitkeringsinstanties en pensioenfondsen gebruiken uw persoonsgegevens om hun beslissingen goed af te stemmen op uw situatie.

Hoe komt de overheid aan al deze persoonlijke gegevens?

Er zijn gegevens die u zelf moet doorgeven, bijvoorbeeld als u verhuist, een kind krijgt, in het buitenland trouwt of als een familielid van u overlijdt. Andere gegevens worden automatisch opgenomen of veranderd in de BRP. Als u bijvoorbeeld in Nederland trouwt, dan geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand dit door aan de BRP.

A) Welke rechten heeft u?

 • Gratis afschrift eerste inschrijving
 • U kunt uw gegevens in de BRP altijd inzien, via www.mijn.overheid.nl
 • U heeft het recht om de achternaam te gebruiken van uw (voormalige) huwelijkspartner of geregistreerd partner.
 • Als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ze laten corrigeren of aanvullen.
 • U kunt de gemeente verzoeken om de gegevens niet door te geven aan bepaalde instanties.
 • U kunt aan de gemeente een overzicht vragen van de instanties waaraan uw gegevens in het afgelopen jaar zijn verstrekt
 • Adoptieouders kunnen de voormalige naam van het kind en de gegevens van de oorspronkelijke ouders laten weghalen van de persoonslijst van hun geadopteerde kind
 • Wie van geslacht is veranderd, kan verzoeken om de gegevens over (een) eerdere voorna(a)m(en), geslacht en naamgebruik te verwijderen van zijn of haar persoonslijst.

B) Welke plichten heeft u?

 • U moet zich altijd kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
 • Als u zich vanuit het buitenland in Nederland vestigt, moet u dit binnen 5 dagen na uw aankomst bij de woongemeente doorgeven.
 • Als u binnen Nederland verhuist, geeft u binnen 5 dagen uw adreswijziging door bij de nieuwe gemeente.
 • Als u langer dan 8 maanden in het buitenland woont, geeft u dit minimaal 5 dagen vóór uw vertrek door aan de gemeente.
 • Als uw gemeente dat vraagt, bent u verplicht nadere inlichtingen te geven over uw aangifte of de persoonsgegevens die over u zijn opgenomen in de BRP.
 • Als uw persoonlijke gegevens veranderen in het buitenland (u gaat trouwen of u krijgt een kind), dan moet u dit doorgeven bij uw gemeente als u terug bent in Nederland.

Hoe controleert u uw gegevens?

Overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst, UWV en instellingen zoals pensioenverzekeraars gebruiken uw gegevens voor het berekenen van uw toeslagen, uw uitkering of het recht op vergoeding van uw ziektekosten. Uw gemeente gebruikt uw gegevens bijvoorbeeld als u een parkeervergunning en of nieuw paspoort aanvraagt. Staat u niet goed geregistreerd, dan ontvangt u misschien niet de uitkering of de toeslagen waar u recht op heeft. Ook kan een aanvraag van een paspoort of parkeervergunning langer duren. Het is dus belangrijk dat uw gegevens kloppen! U controleert uw gegevens makkelijk en snel via www.mijn.overheid.nl.

Bent u buitenlander?

Als u buitenlander bent, gelden er andere regels. Op www.meierijstad.nl vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

 • Komt u uit het buitenland en wilt u langer dan vier maanden in Nederland blijven?
 • Wanneer word ik niet in het BRP geregistreerd?
 • Ik ben asielzoeker, wanneer moet ik me bij de gemeente inschrijven?
 • Ik woonde eerder op de Nederlandse Antillen of Aruba. Wanneer moet ik me inschrijven?
 • Ik wil graag ook mijn partner en/ of kinderen inschrijven. Hoe doe ik dit?

Nog vragen over de BRP?

Neem dan contact op met het werkatelier Burgerzaken van de gemeente Meierijstad. Dit kan via mail naar info@meierijstad.nl of telefonisch via 14 0413.
Tip de redactie!