Aanpassingen aan EBC “Noord” en EBC “de Regenboog” te Schijndel

De voormalige gemeente Schijndel is als bouwheer betrokken geweest bij de realisatie van zowel EBC “Noord”, waarin onder meer de basisscholen “’t Kwekkeveld” en “de Vossenberg” zijn gehuisvest als ook bij EBC “de Regenboog”. Op basis van diverse onderzoeken, die zowel in opdracht van de gemeente als ook het schoolbestuur zijn uitgevoerd, is gebleken, dat diverse bouwkundige en installatietechnische aanpassingen aan beide gebouwen noodzakelijk zijn.

Omdat zowel gemeente (als bouwheer) als schoolbestuur (als onderhoudsverantwoordelijke) eenverantwoordelijkheid hebben in de oplossing van dit probleem, is op basis hiervan een kostenverdeling voor de aanpassingskosten gemaakt, waarover tussen beide partijen overeenstemming is bereikt. Voor de gemeente betekent dit een bijdrage van € 57.009,83 en voor het schoolbestuur een bijdrage van € 24.464,19. Daarnaast komt een bedrag van ruim € 9.000,00 aan reguliere onderhoudskosten voor rekening van het schoolbestuur.

Vanuit haar verantwoordelijkheid als voormalig bouwheer van EBC “Noord” en EBC “de Regenboog” te Schijndel heeft het college besloten om (extra) middelen beschikbaar te stellen om diverse bouwkundige en installatietechnische aanpassingen aan beide gebouwen mogelijk te maken.

EBC Noord, Vossenberg
Tip de redactie!