‘Gastvrij Meierijstad’, een nieuw platform voor de vrijetijdseconomie

logo Gemeente Meierijstad

Op 24 april vond de eerste bijeenkomst plaats van het platform ‘Gastvrij Meierijstad. De gemeente Meierijstad en diverse partijen slaan de handen ineen. Samen willen zij recreatie en toerisme in Meierijstad nog beter op de kaart zetten.

Hoe ziet het platform eruit?

Met het platform ‘Gastvrij Meierijstad’ richt de gemeente zich in eerste instantie op de vrijetijdsondernemers. Zo nemen de brancheorganisaties RECRON, Koninklijke Horeca Nederland en ZLTO en de Verenigde recreatieondernemers Meierijstad (VRM) deel aan het platform. Ook vertegenwoordigers van de recreatiegebieden (Vlagheide, Kienehoef, Noordkade) en partijen actief in de diverse kernen schuiven aan. Recreatie en toerisme is een samengesteld product waarin ook organisaties op het gebied van natuur, landschap, kunst, cultuur en sport een plek hebben. Indien relevant worden ook deze organisaties uitgenodigd om aan te schuiven.

Wethouder Coby van der Pas: “Meierijstad wil de recreatiemogelijkheden versterken, zodat nog meer eigen inwoners en bezoekers ervan kunnen genieten. Het draagt bij aan leefbaarheid en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. De combinatie van stad en platteland én het omvangrijke grondgebied bieden grote kansen voor verdere groei. Een juiste insteek kan zorgen voor nog meer werkgelegenheid, bestedingen én recreatief beleven. Wij zijn dan ook blij met deze samenwerking die zeker bijdraagt aan toekomstige kansen voor toerisme en recreatie.”

Ron van Rooij van VRM: “Wij vertegenwoordigen de belangen van alle verblijfsrecreatieondernemers in Meierijstad voor alle zaken die direct en indirect betrekking hebben op het gebied van recreatie en toerisme. Door de samenwerking binnen het Platform
kunnen wij een serieuze gesprekspartner zijn voor de gemeente en andere organisaties op het gebied van recreatie en toerisme.”

Elkaar leren kennen

De meeste leden van het platform hebben een achterban van bedrijven en organisaties. Eén van de ideeën is om als platform elk jaar een ontmoetingsdag te organiseren, waarin men elkaar tegenkomt en beter leert kennen. Voor een jonge gemeente als Meierijstad is dit een belangrijk aandachtspunt.

Visie Recreatie en Toerisme

Met de opzet van een gemeentebreed platform voor de vrijetijdseconomie wordt invulling gegeven aan de in november 2018 vastgestelde visie Recreatie en toerisme Meierijstad. Hierin is dit als één van de acties in het actieprogramma is opgenomen. Het sluit ook uitstekend aan op het
collegewerkprogramma Mijlpalen van Meierijstad 2017-2022, waarin deze ambitie ook al is verwoord.
Gemeente-Meierijstad_Gastvrij-Meijerijstad

Tip de redactie!