logo Gemeente Meierijstad

Van 7 t/m 13 september vinden, tijdens de Week van Lezen en Schrijven, door het hele land activiteiten plaats om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen volwassenen moeite met begrijpend lezen, schrijven, rekenen en andere basisvaardigheden. Dit heeft grote gevolgen voor hun leven. De gemeente Meierijstad zet zich, samen met haar partners, voortdurend in om meer laaggeletterden te bereiken en laaggeletterdheid verder terug te dringen.

Première voorstelling ‘Laaggeletterd’

Vandaag vond in Meierijstad de première plaats van een voorstelling voor professionals en vrijwilligers, die met laaggeletterden te maken hebben. Het doel van de voorstelling is dat gemeentes en samenwerkingspartners met elkaar in gesprek gaan over de dilemma’s, knelpunten en mogelijke oplossingen die er zijn om laaggeletterdheid aan te pakken. In de voorstelling vertellen vier mensen waar ze tegenaan lopen in bijvoorbeeld hun werk, op bezoek bij de huisarts, in hun contact met de school van hun kinderen en schuldhulpverlening. Na de première wordt deze voorstelling, gemaakt door Hetsen & Visschers Training en Acteursbureau, nog in andere gemeentes, bibliotheken en voor andere organisaties in het hele land gespeeld.

Aansluiten bij behoeften laaggeletterden

In gemeente Meierijstad zijn er ongeveer 8800 mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Wethouder Coby van der Pas: “Mensen die moeite hebben met taal en digitale vaardigheden hebben een grotere kans op achterstand in de maatschappij. In Meierijstad willen we laaggeletterdheid voorkomen en verminderen en hebben dit dan ook hoog op de agenda staan. In 2019 is het aantal taaltrajecten met ongeveer 44% gestegen en deze stijging is ook in 2020 te zien. Samen met onze partners zijn we steeds op zoek naar passende oplossingen om deze groep in beeld te krijgen en aan te sluiten bij hun behoefte. Uiteindelijk is het
belangrijkste dat alle inwoners in Meierijstad mee kunnen doen.”

Aanpak laaggeletterdheid Meierijstad

De afgelopen jaren is, in samenwerking met de welzijnsorganisaties, bibliotheek, onderwijs en Stichting Lezen en schrijven, geïnvesteerd in het opzetten van een toegankelijk aanbod voor laaggeletterden. Zo zijn er taalhuizen opgezet, worden er taalambassadeurs ingezet en wordt een breed scala aan cursussen aangeboden. Het bereiken van laaggeletterden met Nederlands als moedertaal blijkt in de praktijk lastiger dan het bereiken van anderstalige laaggeletterden. Dit is ook op landelijk niveau te zien. Schaamte en onzekerheid spelen daarbij een rol. Door niet alleen over maar vooral ook mét laaggeletterden te praten, kan een aanbod op maat tot stand komen. De voorstelling ‘Laaggeletterd’ helpt professionals en vrijwilligers verder op weg om deze groep in beeld te krijgen en aan te sluiten op de behoefte van deze groep.
Tip de redactie!