Schorsbos carnaval

Het carnavalsfeest van 2021 zal anders dan andere jaren gaan worden en zal zeker geen heel groot feest kunnen gaan worden. Door het coronavirus zal het carnaval een andere opzet gaan krijgen, maar het carnavalsfeest zal blijven bestaan. Dit laat het Kabinet van Schorsbos weten in een zojuist verschenen nieuwsbrief. Daarbij geeft men ook aan dat zelfrelativering nodig is om alles in het leven even anders te bekijken en dat humor ons leven net wat makkelijker maakt. Carnaval bereikt dat en carnaval verbroedert, aldus het Kabinet.

Vanwege het coronavirus heeft het Kabinet van Schorsbos (helaas) een aantal besluiten moeten nemen:

  • Carnaval in de huidige vorm zal niet gehouden worden.
  • Er komt voor 2020/2021 GEEN nieuwe prins. Aan Prins Carlo d’n 1ste is gevraagd dit jaar de honneurs waar te willen nemen (zie: https://schijndel-online.nl/nieuws/carnaval-2021-met-prins-carlo-dn-urste-vur-de-twidde-keer/).
  • 66 jaar Schorbos wordt opgeschoven. Na Carnaval 2021 zal het Kabinet van Schorsbos komen met nieuwe data waarop het jubileum gevierd gaat worden.
  • Er komt wel een motto (deze wordt tijdens het Hopoogstfeest, bij de Schaapskooi,  op 13 september aanstaande door de Minister van Protocol bekend gemaakt).
  • Carnaval blijft gewoon op de kalender staan. Per maand wordt bekeken welke activiteiten waar en hoe gehouden kunnen worden.
  • De evenementen die wel door kunnen gaan zullen waarschijnlijk een kleiner en besloten karakter krijgen.
  • Eind september schrijft het Kabinet van Schorsbos een vergadering uit voor alle carnavalsclubs en horeca om mee te denken wat er in de aanloop naar en met Carnaval wél kan.
  • De organisatie gaat eruit halen wat binnen de regels mogelijk is. Het Kabinet vraagt om met hen mee te denken, omdenken is hier zeker van belang.

Carnaval Schijndel
Tip de redactie!