Meierijstad krijgt één gemeentelijke monumentencommissie. In het verleden zijn door de colleges van Schijndel, Sint Oedenrode en Veghel afzonderlijke monumentencommissies ingesteld. Deze commissies zijn ingesteld vanuit de wettelijke verplichting dat het college zich bij omgevingsvergunning aanvragen die betrekking hebben op gebouwde en archeologische rijksmonumenten laat adviseren door een onafhankelijke commissie van deskundigen. Daarnaast wordt door de commissies ook geadviseerd op het gebied van vergunningen die betrekking hebben op gemeentelijke monumenten/dorpsgezichten en op verzoek van het college. Voorgesteld wordt om vanuit de huidige drie commissies te komen tot één nieuwe monumentencommissie voor Meierijstad. Het college stelt hiervoor een plan van aanpak vast.

 
Tip de redactie!