Dienstverlening in Meierijstad gaat steeds beter

De gemeentelijke organisatie en dienstverlening komen steeds meer op stoom. Waar in de eerste helft van 2017 de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen op onderdelen onder druk stond, zijn er nu goede stappen in de juiste richting. In de afhandeling van vragen kan het antwoord in veruit de meeste gevallen binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn worden gegeven. En ook de telefonische bereikbaarheid en ICT hebben een normale situatie bereikt, die horen bij een organisatie van de omvang van Meierijstad.

De dienstverlening grotendeels op orde

Voor bijna alle terreinen van de dienstverlening geldt dat er gewerkt wordt binnen de wettelijke of gestelde termijnen, incidentele uitzonderingen daargelaten. Soms maken de omstandigheden dat een aanvraag wat langer duurt, bijvoorbeeld omdat aanvullende informatie beschikbaar moet komen. Of omdat, bijvoorbeeld bij meldingen openbare ruimte, de afhandeling in een groter werk wordt meegenomen. Dit kan natuurlijk alleen als de situatie geen acuut gevaar oplevert en de overlast niet te groot is.

Achterstanden

Bijna alle terreinen van de dienstverlening lopen goed. De komende maanden werken we hard om dit voor álle terreinen van onze dienstverlening te laten gelden. In het sociaal domein zijn de afgelopen maanden de achterstanden teruggelopen, maar nog niet volledig weggewerkt. De inkomende aanvragen op grond van de Participatiewet, WMO en Jeugdwet verlopen volledig binnen de wettelijke termijn. Er zijn nog wel achterstanden op het terrein van minimaregelingen en administratieve achterstanden WMO. De klant merkt hier zo min mogelijk van: waar nodig wordt de zorg al wel geleverd en volgt de administratieve afhandeling later, zodat niemand uit deze kwetsbare doelgroep tussen de wal en het schip raakt. Binnen het ruimtelijk domein is de aantrekkende economie ook een factor. Voor principe-verzoeken geldt geen wettelijke termijn. Toch is het streven om deze binnen 8 weken af te handelen. Deze streeftermijn wordt op dit moment niet altijd gehaald. Soms komt dat door de complexiteit van een verzoek of door het ontbreken van de juiste informatie.

Afbeelding: slideshare.net
Tip de redactie!