Vanavond is in een extra raadsvergadering, door de voorzitter van de vertrouwenscommissie Johan van Gerwen (CDA), bekendgemaakt dat de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad Kees van Rooij zal gaan voordragen bij de Minister van Binnenlandse Zaken als nieuwe burgemeester van Meierijstad. Kees van Rooij is nu nog burgemeester van Horst aan de Maas,

25 personen hebben gesolliciteerd,  dit waren 7 vrouwen en 18 mannen. 3 personen hebben zich later teruggetrokken.

Indien de ministerraad instemt met de voordracht dan zal de Koning overgaan tot benoeming van de nieuwe burgemeester voor een periode van 6 jaar.

De nieuwe burgemeester zal de opvolger zijn van huidig waarnemend burgemeester Fränzel.

Hieronder het volledige persbericht van de gemeente Meierijstad.

Persbericht:

De gemeenteraad van Meierijstad heeft tijdens de raadsvergadering van 27 september 2017 ir. C.H.C. (Kees) van Rooij aanbevolen als nieuwe burgemeester van Meierijstad. De heer Van Rooij, geboren in Gemert, is vanaf 2005 burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas. Deze gemeente fuseerde in 2010 tot een gemeente van 42.000 inwoners.

Daarvoor was hij directeur Midden en Kleinbedrijf (MKB) – Limburg. De heer Van Rooij is getrouwd, heeft drie kinderen en woont momenteel in Horst. Over het raadsbesluit om hem aan te bevelen voor benoeming, zegt hij: “Ik ben aangenaam verrast door de voordracht en zie ernaar uit om aan de slag te gaan voor deze fantastische gemeente“. De gemeenteraad omschrijft de heer Van Rooij als een man met een warme persoonlijkheid, economisch relevant netwerk en het vermogen mensen te verbinden en inspireren.

De voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer Johan van Gerwen: “Dit is de economische verbinder die we zochten! De vertrouwenscommissie is er van overtuigd dat de heer Van Rooij met zijn ervaring en netwerk ervoor zal zorgen dat Meierijstad de komende jaren op de kaart wordt gezet’.

De aanbeveling van de gemeenteraad gaat nu naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij zal vervolgens een voordracht doen aan de Koning. Die tekent het benoemingsbesluit.

Naar verwachting kan de heer Van Rooij begin december beginnen als nieuwe burgemeester. De exacte datum van de installatievergadering wordt nog bekendgemaakt. Op dat moment volgt de heer Van Rooij, de heer M.A. (Marcel) Fränzel MSc op die sinds 1 januari 2017 waarnemend burgemeester was.
Tip de redactie!