De gemeente Meierijstad wil continu de ervaringen en tevredenheid rondom haar dienstverlening meten. Als u vanuit de WMO gebruik maakt van een individuele voorziening, ontvangt u mogelijk binnenkort een vragenlijst thuis.

De vragen gaan over het contact met de gemeente, de kwaliteit van de ondersteuning en wat de ondersteuning u oplevert. Door de gemeente te vertellen wat er goed gaat en wat er beter kan, kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Daarom verzoeken wij u om de  vragenlijst in te vullen en uw mening kenbaar te maken.

 

Tip de redactie!