BIN Meierijstad is op zoek naar bestuursleden!

BIN, Buurt Informatie Netwerk

Stichting Buurt Informatie Netwerk Meierijstad (BIN) is een stichting met als doelstelling het handhaven en bevorderen van veiligheid en leefbaarheid in Meierijstad. BIN Meierijstad:

• biedt ondersteuning bij het houden en opzetten van looprondes in wijken en het opstarten van buurtwhatsapp-groepen;
• organiseert bijeenkomsten samen met partners ten behoeve van de veiligheid en leefbaarheid;
• houdt periodiek overleg met de partners, namelijk politie en gemeente.

BIN Meierijstad is op zoek naar een Voorzitter (m/v), enkele uren per week

Van de voorzitter (m/v) wordt verwacht, dat hij/zij contact onderhoudt met gemeente en politie, periodiek overlegt met overige bestuursleden over voortgang van lopende acties en evenementen.

En een

Secretaris/penningmeester (m/v), enkele uren per week

De secretaris/penningmeester plant en notuleert het periodiek overleg van het bestuur en onderhoudt contact met beheerders van whatsappgroepen en buurtcoördinatoren van loopgroepen. Als penningmeester bewaakt hij/zij de bankrekening, die jaarlijks gevoed wordt
door een gemeentelijke subsidie.

Wat biedt BIN Meierijstad?

• een inwerktraject door de huidige bestuursleden
• een kilometervergoeding voor noodzakelijke reizen binnen of buiten Meierijstad.

U ontvangt geen vrijwilligersvergoeding

Lijkt dit iets voor u? En wilt u zich graag inzetten voor een veilige en leefbare gemeente? U kunt zich aanmelden via info@binmeierijstad.nl voor een oriënterend gesprek. Ook als u zich op een andere manier wilt inzetten voor BIN Meierijstad.
Tip de redactie!