Bijzondere bijstand voor schoolkosten kinderen

Ouders met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs moeten over het algemeen aanzienlijke kosten maken. Hierbij kan gedacht worden aan o.a. boeken /leermiddelen,  aanschaf schooltas, schoolreisje/schoolactiviteiten, reiskosten, ouderbijdrage, sportkleding en lesgeld.

Voor mensen die rond moeten komen van een minimuminkomen of net daarboven is het bijna niet mogelijk om deze kosten te betalen uit het inkomen of voorliggende voorzieningen. Daarom verstrekt de gemeente aan ouders die aan de voorwaarden voldoen,  jaarlijks een tegemoetkoming in deze schoolkosten.

Hoogte vergoeding
De tegemoetkoming is € 190,– per kind van 4 tot 18 jaar dat basis en/of voortgezet onderwijs volgt in het schooljaar 2018/2019. Het inkomen mag niet hoger zijn dan de vastgestelde inkomensgrens (120% van de bijstandsnormen). Het vermogen mag niet hoger zijn dan €  12.040,- Op de website van de gemeente kunt u meer informatie vinden.

Automatisch bericht
Als u een vergoeding hebt gehad volgens deze regeling over het schooljaar 2017/2018, of een uitkering Participatiewet van de gemeente ontvangt, dan stuurt de gemeente u in de maand juni of juli automatisch een aanvraagformulier voor het nieuwe schooljaar.
Tip de redactie!