Burendag logo

Alle dorps- en wijkraden uit Schijndel participeren op burendag  bij de activiteit Hap en Trap Schijndel, waarbij inwoners via een puzzeltocht kunnen fietsen van de ene activiteit in een wijk naar een andere activiteit in een andere wijk. De ontmoeting staat hierbij voorop en hierbij kunnen inwoners elkaars pareltjes in de wijk laten zien. De deelnemers krijgen per activiteit uitleg  van leden van de wijkraden of werkgroep en uiteraard wordt er voor iets lekkers verzorgd. U doet toch ook mee??

Noteer alvast in uw agenda: zaterdag 22 september 2018.

e-bike, fiets
Tip de redactie!