Ben jij op zoek naar een (andere) woning in Wijbosch? Dan is deze avond voor jou!

Gemeente Meierijstad en de Dorpsraad gaan met jou in gesprek over de concrete woningbehoefte in Wijbosch. Het is dus van groot belang als jij (nu of in de toekomst) plannen hebt om naar of binnen Wijbosch te verhuizen om hierbij aanwezig te zijn. Men praat die avond over jouw woonwens naar type woning, prijsklasse (huur, koop) en termijn waarbinnen jij wilt verhuizen. (Voor alle duidelijkheid: we gaan het die avond niet hebben over woningbouwplannen maar vooral de behoeftes in kaart brengen.)

Wij willen die avond in gesprek gaan met mensen die een verhuiswens hebben. In groepen van maximaal 10 personen gaan we, onder leiding van een medewerker van de gemeente, met iemand van de dorpsraad en enkele andere deskundigen die verhuiswensen zo concreet mogelijk maken. Om de avond goed voor te bereiden is het nodig om je vooraf aan te melden. Dat kan via mail naar info@wijbosch.com o.v.v. “deelname Woningbehoefte”, of op andere manier via de dorpsraadleden. (briefje inleveren: Eerdsebaan 2).

Woensdag 10 oktober 2018, 20.00 uur in Dorpscentrum De Schakel, inloop vanaf 19.30 uur.

 

Tip de redactie!