Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op werkbezoek

Gemeenten ondersteunen zelfstandigen in financiële problemen via de regeling Bijstand voor Zelfstandigen. In Meierijstad voeren we deze regeling actief uit en proberen we op allerlei manieren de ondernemers te bewegen om tijdig aan de bel te trekken. Met deze werkwijze hebben we de aandacht weten te trekken van de staatssecretaris Van Ark. Vanmiddag hebben we haar mogen ontvangen en is zij in gesprek gegaan met twee ondernemers die van de regeling Bbz gebruik hebben gemaakt.

Krediet verstrekken

Eind december 2016 hebben de ondernemers zich gemeld voor ondersteuning vanuit de Bbz voor een krediet om een naheffing vanuit de belastingdienst en crediteuren-achterstanden te kunnen betalen. De bank wilde de ondernemer niet langer financieren. Na onderzoek is gebleken dat zij binnen de Bbz doelgroep vielen en dat het bedrijf levensvatbaar was om een krediet te verstrekken. De ondernemers, die uiteraard anoniem willen blijven, hebben inmiddels weer een bloeiend bedrijf en verschillende medewerkers in dienst. Graag hebben zij de staatssecretaris te woord gestaan over hun ervaringen.

Samenspel

Gesteld wordt dat Meierijstad bij uitstek een gemeente is die de ondernemer als mens centraal stelt. Er kan snel geschakeld worden tussen de verschillende medewerkers die kennis hebben van schuldenproblematiek, minima-ondersteuning etc. Hierdoor maken we slim gebruik van onze ieders expertise en kan de Bbz-uitkering of –krediet op een juiste wijze aangeboden worden. De ondernemers zijn positief over de kwaliteit van de dienstverlening. Menno Roozendaal, portefeuillehouder Werk en Inkomen: “Wij zouden graag nog meer bekendheid willen geven aan de regelingen voor ondernemers, die even tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We trekken daarin onder andere op met het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, het IMK. ”

Hulploket

Er is een speciaal hulploket opengesteld voor lokale ondernemers. Met 155 Help-een-bedrijf kunnen ondernemers terecht bij deze advieslijn voor bedrijfsadvies en ondersteuning. Door deze snelle hulp worden problemen in de kiem gesmoord, soms mede door inzet van de gemeentelijke Bbz-regeling. Daarnaast zijn we aangesloten bij SOLO. Met SOLO is een digitale aanvraag mogelijk en komt er laagdrempelig en anoniem een eerste check of een ondernemer mogelijk in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Bbz.

Zzp-ers

Zzp-ers vormen een steeds groter en daarmee belangrijker arbeidspotentieel voor de lokale economie. Vorige week is de eerste netwerkbijeenkomst voor Zzp-ers gehouden in gemeente Meierijstad namens de 16 gemeenten in Noordoost Brabant. Soms stuiten ZZP-ers op problemen die niet altijd passen in de regelingen voor schuldhulpverlening; ook dat hebben we gedeeld met de staatssecretaris.

Meierijstad, staatssecretaris
Foto: gemeente Meierijstad
Tip de redactie!