Op woensdag 6 januari zal er een Beeldvormende avond worden gehouden. Vanwege de lockdown zal deze digitaal gaan plaatsvinden. Je kunt meekijken en luisten met deze beeldvormende avond via de livestream (www.meierijstad.nl/videoregistraties). De beeldvormende avond zal om om 19.30 uur starten.

Op het programma staat:

• Startgesprek Uitdaagrecht

Het ‘uitdaagrecht’ is een participatie-instrument waarmee (groepen van) inwoners de mogelijkheid krijgen om een collectieve voorziening of publieke taak van de gemeente over te nemen. Inclusief het daarvoor beschikbare budget. Omdat zij denken het beter, goedkoper of efficiënter te kunnen doen. De vorm van het uitdaagrecht is per gemeente in te vullen. In het startgesprek staat de vraag centraal of we in Meierijstad willen werken met een dergelijk uitdaagrecht, en zo ja, met welke voorwaarden?

• Transitievisie Warmte

Wat zijn de meest kansrijke opties voor alternatieve energie per wijk? Aan de hand van een kaart wordt ingezoomd op een paar wijken om uit te leggen hoe de raad de kaart kan lezen. Er is ruimte voor zowel vragen als meningen en discussie. Deze beeldvormende avond is de opmaat naar het vaststellen van het technische/inhoudelijk kader. Na besluitvorming in april 2021 wijzigt er niet veel meer aan de technische inhoud. De periode april-december 2021 wordt vooral gebruikt om nog dieper het gesprek aan te gaan met
inwoners, vooral in de potentiële startwijken.

Wilt u inspreken?

Neem dan contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 14 0413).

Meepraten?

Tijdens de beeldvormende avonden kunnen kijkers thuis vragen stellen en/of reageren via een sms of WhatsApp bericht. Het telefoonnummer verschijnt tijdens de livestream in beeld.

Beeldvormende avond gemeente Meierijstad
Tip de redactie!