Voormalig schoolgebouw Kwekkeveld gaat plaats bieden aan starterswoningen

De gemeente Meierijstad heeft het voormalige schoolgebouw t Kwekkeveld aan de Gasthuisstraat 36 in Schijndel en de grond ernaast verkocht aan woningcorporatie Woonmeij. Binnen de muren van het oude schoolgebouw worden zeven sociale huurwoningen gerealiseerd. Door de buitenkant van het gebouw te laten staan, blijft een beeldbepalend, monumentaal gebouw behouden voor Schijndel en krijgen starters de kans zich op deze unieke locatie te vestigen.

Op het perceel bij de oude school bouwt Woonmeij nog eens acht sociale huurappartementen. De vraag naar woningen in Meierijstad is groot. Ook voor Schijndel is er behoefte aan nieuwe woningen. De gemeente wil graag invulling geven aan de vraag. Minimaal 25% van de nieuwe
woningen bestaat, zoals afgesproken in de Woonvisie, uit sociale huurwoningen. De woningcorporaties en gemeente maken per jaar afspraken om dit aantal samen mogelijk te maken. Dit project zorgt ervoor dat er weer huurwoningen toegevoegd worden aan de sociale woningvoorraad in Meierijstad.
Tip de redactie!