Afscheid en installatie burgemeester Meierijstad

Na het benoemingsbesluit, zal de heer Van Rooij op woensdag 6 december aanstaande tijdens een openbare installatievergadering beëdigd worden als burgemeester van Meierijstad. De heer van Rooij volgt de heer Fränzel op die nu waarnemend burgemeester is.

De heer Fränzel neemt afscheid tijdens een raadsvergadering op maandag 4 december aanstaande. Beide vergaderingen vangen aan om 19.30 uur.

De aanbeveling van de gemeenteraad om de heer van Rooij te benoemen als burgemeester van Meierijstad is nu in behandeling bij minister Plasterk, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De heer Van Rooij was gisteren bij de minister op bezoek. De voordracht gaat nu achtereenvolgens naar het Kabinet en de Koning. De Koning tekent het benoemingsbesluit.

De raadsvergaderingen zijn openbaar. De agenda’s van deze vergaderingen volgen op een later moment.

Foto Kees van Rooij, Meierijstad
Tip de redactie!